Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ladd stolpar elbilar

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej
Jag har en fråga angående ladd stolpar till elbilar.

Hur tänker ni och vad har ni för rutiner på servis av befintliga stolpar??

Jag har både i dag och igår sökt över hela centrala Nässjö efter möjligheter att ladda bilen men det är omöjligt att hitta fungerande stolpar 2 platser var upptagna och resten av stolparna fungerade inte eller var avstängda eller var till och med borttagna.

Nere på Almenäs området som kommunen nu gör reklam för och dit många åker för att shoppa finns inte en enda ladd stolpe tänker mig att det även är folk från andra orter som söker sig dit så det borde vara högprioriterat att ha fungerande stolpar där.

Jag vet att det byggs om men hur länge kommer stolparna att vara borta?

Då många nu har elbil så borde åtminstone de stolpar som finns fungera, men även en utbyggnad av stolpar bör göras omgående, Vad har ni för planer på detta?

Mvh
Peter Fransson
wildstare@hotmail.com

Signatur: Elbils ägare

Svar från SAFE

Jag måste erkänna att i skrivande stund har jag inte koll på detta.
Det är Nässjö Affärsverk som driftar kommunens 17 laddstolpar om jag räknar rätt.
Det är första gången jag möter frågan om laddstolpar som inte funkar.
Bästa svar lär du få om du kontaktar NAV.

Besvarad 9 september 2022 av Uno Kenstam SAFE

Svar från Socialdemokraterna

Hej Peter och tack för din fråga!
Det är tråkigt att läsa att du sökt och inte kunnat hitta fungerande laddstolpar i centrala Nässjö. Det stämmer som Uno skriver i svaret från SAFE att det är Nässjö Affärsverk (NAV) som har hand om kommunens laddstolpar. De har under en längre tid haft problem med vissa av våra laddstolpar i Nässjö kommun. De väntar på en uppgradering av stolparnas licenslösning för att betalning ska kunna genomföras, dessvärre har komponenter som behövs för uppgraderingen blivit försenade i de tider som nu råder. Samtidigt gör ägaren av Almenäs köpstad en ombyggnation av parkeringsytorna något som lett till att två av våra laddstolpar måste flyttas. Det är olyckligt att leveransproblem/komponentbrist och ombyggnationen sammanfaller. Vi hoppas att vi under kommande vecka ska kunna åtgärda några av stolparna och ambitionen är förstås att inom en snar framtid återigen kunna erbjuda bra möjligheter till laddning i NAVs laddstolpar.
Jag vill även berätta att vi håller på att ta fram en strategi för laddinfrastruktur i Nässjö kommun. Att få till ett ekosystem av laddmöjligheter för laddfordon är grundläggande för att minska fossilberoendet på vägarna. Eftersom kommunens strävan är att arbeta för en hållbar utveckling så behöver laddfordonen bli fler. En förutsättning för detta är att det ska finnas en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och ickepublika laddstationer. Laddstationerna måste även utrustas med rätt laddeffekt för ändamålet.

Besvarad 9 september 2022 av Sara Lindberg

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Peter!
Tack för din fråga och för att du uppmärksammar icke fungerande laddstolpar.

Som Sara Lindberg skriver så är laddstolpar på gång och har inte riktigt hängt med i den ökande mängden elbilar. Detta är ett problem som kommun och privata företagare får lösa över tid då det är dyrt att installera, elen är dyrare och det är brist på komponenter. Vid väg 40 är laddstolpar projekterade för lastbilar.

Allmännyttan i Nässjö passar på att förbereda P-platser med nedgrävda rör där de bygger om, för att fylla behovet när det gör sig gällande. Vet ej om andra aktörer gör liknande.

Besvarad 12 september 2022 av 20220812 Lena Torp

Svar från Kristdemokraterna

Hejsan.
För att kunna ha en elbil krävs det infrastruktur som möter upp.

Du har fått ett informativt svar av Sara Lindberg S . Så jag upprepar inte de orden.

Tack för din fråga, den var/ är viktig även för oss.

Vänligen:
Laila Norss KD

Besvarad 13 september 2022 av 13/9 Laila Norss KD


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.