Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Kollektivtrafiken igen...ganska tjatigt...men den blir ju inte bättre.

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Efter att ha läst den nya översiktsplanen "Översiktsplan 2022" som ligger ute för granskning, blir jag en aning fundersam..

Ska man tolka följande text som återfinns på sidan 27 under rubrik Kollektivtrafik, som att man från Nässjö kommuns sida är fullt nöjd med nuvarande kollektivtrafik?
"Boende i Nässjö kommun har generellt god tillgänglighet till kollektivtrafik. 83 % (2017) av befolkningen har en trafikerad hållplats inom 500 meter fågelvägen från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats menas en hållplats som trafikeras av kollektivtrafik med minst en avgång per timme, vardagar mellan kl. 06 och 20."
Dessutom är det 5 år gamla siffror, som troligtvis stämmer dåligt med verkligheten.
Det kan kanske vara läge att "scrolla" igenom JLT's tidtabeller en gång till...

Signatur: Monica Larsson

Svar från Moderaterna

Hej Monica!
Det var en mycket relevant fråga du ställer och jag har börjat att nysta i hur det ser ut.
Jag vet också att jag inte kommer att ha ett färdigt svar till dig idag.
Men det jag vill att du ska veta är att jag återkommer så fort jag har fått in underlag för att kunna svara.
MVH
Anna

Besvarad 3 oktober 2022 av Anna Gerebo (M)

Svar från Socialdemokraterna

Hej Monica och tack för din fråga!
Jag önskar att du skickar dina synpunkter om Översiktsplanen som just synpunkter på den. Synpunkterna som kommer in är viktiga och de tas om hand. Här kan du läsa om hur du lämnar synpunkter. https://nassjo.se/nyheter/arkiv/2022-09-29-lamna-synpunkter-pa-den-nya-oversiktsplanen.html. Där finns också tider för träffar runt om i kommunen då man får möjlighet att träffa personal från kommunen och ställa frågor och ge synpunkter.
Den beskrivning av kollektivtrafiken som du hänvisar till är bara en beskrivning, den värderar inte om vi är nöjda med kollektivtrafiken eller inte.

Besvarad 3 oktober 2022 av Sara Lindberg

Svar från Kristdemokraterna

Hej.

Din fråga lyder om man ska tolka om Nässjö kommun är helt nöjd med kollektivtrafiken.

Mitt svar är,Nej så ska man inte tolka det.
Tack för din uppmärksamhet i frågan.

Med vänlig hälsning //
Laila Norss.

Besvarad 3 oktober 2022 av 3/10 Laila Norss

Svar från SAFE

Hej
Vi är inte nöjda med kollektivtrafiken i våra mindre tätorter.
Däremot speglar skrivningen det faktum att Nässjö kommun har relativt bättre kommunikationer än t ex Vetlanda.
Detta beroende på vår närhet till Jönköping och stambanan.

Besvarad 3 oktober 2022 av Uno Kenstam SAFE

Svar från Miljöpartiet

Hej Monica!

Tack så mycket för din fråga, som är mycket viktig.

Jag tycker personligen aldrig att det blir tjatigt att diskutera kollektivtrafik, eftersom det verkligen berör hela Nässjö kommun och hela regionen och hur vi ska kunna transportera oss på ett klimatvänligt och förhoppningsvis billigt och snabbt sätt. Det är ju visionen av framtidens kollektivtrafik. För att ta oss dit krävs det att kollektivtrafiken blir både billigare och mer tillgänglig. Fler avgångar och senare avgångar med buss känns väldigt viktigt, inte minst för de kommuninvånare som bor i mindre tätorter som exempelvis Grimstorp eller Ormaryd.
Jag kan hålla med dig om att 5 år gammal statistik inte ger en tillfredställande bild av nuläget. Vi är beroende av uppdaterad statistik och därför blir det svårare att säga något om tillgängligheten i dagsläget.
Från Miljöpartiets perspektiv finns det element i kollektivtrafiken som är bra, men det finns också en väldigt stor förbättringspotential. Inte minst att införa anropsstyrd närtrafik i Nässjö kommun.

Vi tar till oss dina värdefulla synpunkter till Miljöpartiets remissvar på "Översiktsplanen 2022". Stort tack för det! Så hoppas jag att det slutgiltiga dokumentet av "ÖP 2022" kan uppdateras med färskare statistik och slutsatser utifrån det.

vänligen Rikard

Besvarad 3 oktober 2022 av Rikard Salander (MP)


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.