Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Kollektitrafiken?

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Är det någon som tänker göra något åt den försämrade kollektivtrafiken med indragna bussturer så att vi som jobbar i stan men bor i samhällen utanför på sin höjd kan komma in till stan men det går inga bussar hem.
Det blir sämre o sämre för oss utanför staden.
Men ändå vill ni att vi ska åka kollektivt??
Finns det någon handlingsplan för detta?
MVH DICK

Signatur: D carlsson

Svar från Socialdemokraterna

Hej och tack för dina frågor. Det är bra med engagemang i dessa frågor. Det är helt riktigt som du skriver att vi skattebetalare är med och finansierar kollektivtrafiken via landstingsskatten. Tidigare var det en verksamhet som betalades via både kommun- och landstingskatten. Sedan den 1 januari 2012 är det enbart Regionen som driver kollektivtrafiken.
Vi har överläggningar med Regionen och Länstrafiken om kollektivtrafiken. Detta för att de ska få höra det som vi också får höra/läsa. Bland annat besvikelsen över nedlagda bussturer i kommunens kransorter. Det är därför vi också har sänt vidare alla frågor till Regionen och dess förtroendevalda.
Den 26 augusti kommer Länstrafiken och Regionens förtroendevalda till Nässjö kommun för att lyssna in våra synpunkter på nästa Regionala trafikplan. Beroende på pandemin så kan vi idag inte säga exakt var och hur samtalet med allmänheten kommer genomföras.
Vi menar att kollektivtrafik är Regionens ansvar och detta är något som de ska finansiera. Vi kommer påtala för Regionens företrädare vikten av att kunna bo och arbetspendla kollektivt på fler orter än idag.

Besvarad 4 augusti 2020 av Anna-Carin Magnusson (S), Laila Norss (Kd), anders Karlsson (C)

Svar från SAFE

Hej det blir samma svar jag gav tidigare frågare.
Ja det är märkligt att kollektivtrafiken dras ner när vi ska minska på bilåkandet. Vissa orter som t ex Anneberg kan inte åka på helger osv.
Jag förstår att det är en kostnad, men tycker att riksdagagen borde uppmuntra kollektivtrafik genom satsningar.
Höjs biljettpriserna för mycket, så tar folk bilen.
Det måste göras förmånligt att ta kollektivtrafik och vara litet krångligare att ta bil i framtiden om vi ska lyckas med åtminstone vissa miljömål, samtidigt som människor får ett enkelt resande.
Uno Kenstam, SAFE

Besvarad 4 augusti 2020 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Moderaterna

Hej Dick!
Tack för din fråga.
Jag har kommunicerat med våra representanter i Regionen och informerat dem om de synpunkter och behov som Nässjö kommuns medborgare har lagt fram. Jag har blivit medveten om att antalet turer på vissa linjer under åren har minskat. Regionen pekar på att styrdokument stipulerar att "Där tåg finns där ska tåg prioriteras". Det jag kommer att arbeta vidare med är att i kransorter där tåg inte är ett alternativ där borde man inte dra ner på busstrafiken.
Om vi ska nå våra miljömål, om vi ska leva upp till att landsbygden ska leva, då borde vi arbeta hårt för att hitta en lösning på detta problem. Ansvaret ligger på Regionen men vi politiker har som ansvar att informera våra politiker i Regionen och arbeta aktivt för en lösning.
MVH
Anna Gerebo (M)

Besvarad 7 augusti 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från Sverigedemokraterna

Hej D. Carlson!
Det tog lite tid att besvara din fråga, det för att vi har kommunicerat mellan lokalpolitiker och de ansvariga i regionen för att få svar.

Vi vill ha en levande landsbygd, då krävs en medvetenhet hos ansvariga politiker och tjänstemän om konsekvenser för besparingar. Om det har varit brist på det, så har Din och de andras frågor här på forumet, uppmärksammat oss på det.

Vårt partis representanter i regionen är nu helt medveten om problemen och jobbar för en lösning.
Bifogar en länk om du vill ta direktkontakt med politiker i nämnden.
https://rjl.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=699

Det har för människor på landsbygden blivit ett problem med transport till arbete, utöva fritidssysselsättning och besöka nära och kära. Det minskar attraktiviteten att bosätta sig i kransorter och på landet. Till det behövs körkort och bil idag.

Denna fråga har drabbat oss som landsbygdskommun och vi tror att alla partier har en samsyn att detta ska lösas och det snart.

Besvarad 10 augusti 2020 av Lena Torp


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.