Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ingsbergssjön!

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej!
Tycker Nässjö Stad är på rätt väg i många riktningar,handel och nyetableringar,riktigt roligt!
Det finns dock endel saker kvar att jobba på! Har frågat flera gånger om både badhus och idrottshallar,men utan framgång...... Försöker med ett nytt förslag! INGSBERGSSJÖN ! Den är bedrövlig, under de senaste 5 åren tror jag de kört med maskiner två gånger och samla upp dy och förhindra total försurning,antar att de tar betalt som alla andra!? Det måste väl finnas ett alternativ att göra iordning sjön en gång och det sedan består? Så det är min fråga! Det är en enormt vacker plats vi har,fast nu när sjön är igenväxt blir det ju rent av äckligt!
Mvh Wire

Signatur: Wire

Svar från SAFE

Jag har inget bra svar. En liten sjö med näringsrikt tillflöde och litet avflöde gör att åtgärder för att permanent göra något åt blir mycket kostsamma. Såvitt jag vet krävs det då att kanaler, ledningar byggs.

Besvarad 25 juni 2019 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Centerpartiet

Tack för din fråga om Ingsbergssjön
Sjön har en area på 17 hektar. Det enda loppet ligger i den norra delen av sjön och leder vidare till Emån. Ingsbergssjön är övergödd och det beror på att sjön under lång tid tillförts avlopps- och dagvatten,på senare tid endast dagvatten. Mycket av det material som kommit till sjön med
avlopps- och dagvatten ligger i sediment på botten. När det blir omrörningar i sedimentet frigörs näringsämnen. För att vattnet ska hålla en godtagbar kvalité måste vi fortsätta med åtgärder över överskådlig tid. Ingsbergssjön har fram till 1965 haft förbindelse med Handskerydssjön vidare
till Runnerydssjön och Huskvarnaåns avrinningsområde. När förbindelsen med Handskerydssjön stängdes kom Ingsbergssjön att tillhöra Emåns avrinningsområde. Eftersom sjön har ett värde som rekreationsområde tycker vi att det är viktigt att behålla en vattenspegel.Därför har det genomförts ett antal åtgärder för att bekämpa igenväxning och algblomning. Kommunen har sedan några år tagit fram ett åtgärdsprogram för Ingsbergssjön. Olika åtgärder görs under åren.

Besvarad 26 juni 2019 av 20190626 Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Socialdemokraterna

Hej
Det stämmer att vi utför gallring av sjön. Detta sker vart 3e år och i år är det beställt och ska utföras under augusti.
Att göra en permanent muddring av sjön utreddes senast under 1990-talet och är en omfattande insats och mycket kostsam.

Besvarad 26 juni 2019 av Erik Wågman S

Svar från Miljöpartiet

I Ingsbergssjön har det avsiktligt planterats vattenpest som tar upp fosforföreningar - sjön är ju övergödd. Växten växer till under ca 3 år och då måste den "skördas" med maskin och "skörden" tas om hand till biogasproduktion. Att restaurera sjön kostar mer än 100 miljoner, och de pengarna har inte Nässjö kommun - som bekant. Om vi fick statligt bidrag till hela summan så skulle det givetvis gå att göra.
Däremot kan jag tycka att kanterna ner mot sjön - som bitvis är "prydda" av nässlor och annat ogräs kunde slås bättre/oftare; likaså bättre koll på vad som slängs i sjön (cyklar, plastpåsar, flaskor mm) och bättre underhåll av sortimentsträdgården med bl.a. översyn av skyltarna till växterna och en informationstavla om vad sortimentsträdgården är till för. Det mesta av detta borde kunna åtgärdas nu när det finns sommarjobbare att tiigå. Det stör MIG mycket mer.

Besvarad 3 juli 2019 av Michael Wallin

Svar från Sverigedemokraterna

För Ingsbergssjön har kommunen ett åtgärdsprogram. Sen vad prioriteringen ligger för detta då det är en stor kostnad att hålla sjön i skick återstår att se. En del viktiga åtgärder har redan gjorts. Anser att det är en viktig del med tanke på att sjön ligger centralt med promenadstråk och har ett rikt fågelliv.

Besvarad 5 juli 2019 av Besvarad 5 juli 2019 av Anna André

Svar från Liberalerna

Är medveten om att detta är ett sent svar.
Frågan har varit uppe flera gånger under årens lopp, något bra svar på vad som kan göras kan jag inte ge, men Uno Kenstams svar är en bra sammanfattning

Besvarad 1 augusti 2019 av Kjell Skålberg Liberalerna


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.