Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Grimstorps framtid

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Under flertalet år har vi i Grimstorp upplevt att kommunens politiker alltmer har fokuserat och satsat på Nässjö stad, detta har i sin tur lett till att kransorterna, däribland Grimstorp, har glömts bort.
Vad kommer du/ditt parti göra för oss i Grimstorp om ni vinner valet i höst?

Signatur: Monica Larsson

Svar från Centerpartiet

Hej Monica Tack för din fråga.
Från Centerpartiet kommer vi fortsätta satsa på våra kransorter. Landsbygdssatsningen 1/2 miljon idéer fortsätter. Badplatsen är viktig. Bidragen till föreningarna likaså.Fortsätta bygga ut bredbandet i hela kommunen, det finns fortfarande vita fläckar. Skolskjutsarna ska vara trygga. Fortsätta kontakten med fastighetsägare, så fastigheter hålls i vårdat skick. Påverka regionen så att närtrafiken o busstrafiken byggs ut och Trafikverket när det gäller cykelvägar och hastigheten genom samhället. Ge stöd till företagare genom Nässjö Näringsliv. Växer företagen, så växer samhället. Finns också tomter som vi gärna skulle vilja sälja så det byggs några nya hus. Närheten till sjöarna är en tillgång som behöver lyftas fram.

Besvarad 4 juli 2022 av 20220704 Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Socialdemokraterna

Hej Monica!
Det är tråkigt att höra att du upplever "att kommunens politiker alltmer har fokuserat och satsat på Nässjö stad, detta har i sin tur lett till att kransorterna, däribland Grimstorp, har glömts bort".
När jag för ett par veckor sedan var i Grimstorp, tillsammans med några andra Socialdemokrater, och knackade dörr och pratade politik med flera av er som bor där, möttes jag av ett stort engagemang för orten och en stolhet. Många lyfte fram samhällsföreningens engagerade arbete som något som är positivt för Grimstorp. Dialog och samspel med föreningslivet, liksom föreningsstöd, är viktigt för oss Socialdemokrater. En specifik fråga som lyftes av många där vid dörrarna var att kollektivtrafiken behöver förbättras. Vi håller med och vi kommer att fortsätta framföra våra synpunkter till Regionen som ansvarar för kollektivtrafiken. Det ska vara attraktivt att bo i alla våra kransorter och då är möjligheten att åka kollektivt viktig.
Vi socialdemokrater ser hela kommunen som en helhet och att alla kransorter, liksom centrala Nässjö, är lika viktiga att lägga fokus på. Vi vill genom dialog med er som bor i Grimstorp följa vad som är viktigt för er för att sen kunna fatta beslut om vad vi kan behöva prioritera. Ett exempel här är den dialog som sker i arbetet med medborgarbudget. Medborgarbudgeten är en summa pengar som avsätts för en specifik ort och och är en del i arbetet med orts-och landsbygdsutveckling. Ni Grimstorpsbor fick för ett tag sen möjlighet att ge förslag på hur just era pengar skulle användas, och de förslag som fick flest röster och var möjliga att genomföra har sedan förverkligats. Planen är att det om några år är dags för er igen. Vi vill fortsätta jobba aktivt med medborgarbudgeten.
Ett annat mycket viktigt forum för dialog är dialogen kring översiktsplanen. Översiktsplanen är ett viktigt dokument för inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Här har ni som bor i Grimstorp fått möjlighet att lämna synpunkter och era synpunkter är mycket viktiga för att vi sen ska kunna jobba vidare med översiktplanen.
Som sagt, för oss Socialdemokrater är det mycket viktigt att lyssna in vad som är viktigt för just er.

Besvarad 4 juli 2022 av Sara Lindberg

Svar från Miljöpartiet

Hej Monica Larsson och Grimstorpsbor!

Stort tack för din fråga!
Låt mig börja med att uttrycka att jag kan förstå din och andra invånare i Grimstorps frustration. Grimstorp är ett samhälle som inte har prioriterats tillräckligt från kommunens sida, enligt min mening. Förskolan och fritids lades ned, enligt Miljöpartiets tycke, efter en bristfällig konsekvensanalys. Dessutom finns det inget tågstopp i Grimstorp och busstiderna med turtäthet kan förbättras betydligt. Miljöpartiet vill att kommunen tar ett mycket aktivare ansvar i sin dialog med regionen och länstrafiken, så att vi får rejäla satsningar på utökad kollektivtrafik. Så att det går att ta sig mellan Grimstorp och Nässjö senare på kvällar och bättre tider på helger. Regionen med länstrafiken behöver vara en mycket aktiv part i det hela. Miljöpartiet vill i vår valplattform för regionen att vi ska satsa på särskilda stationer, där det finns bra cykelparkeringar med tak, elcyklar att låna, elbilspooler, laddplatser för elbilar och anropsstyrd närtrafik. Grimstorp vore en bra ort att verkligen satsa på med kommunikationer. Att projektera och bygga riktigt bra cykelvägar mellan Grimstorp och Nässjö och Bodafors är en annan viktig del som behöver påbörjas under kommande mandatperiod. Dialogen mellan Trafikverket och Nässjö kommun behöver intensifieras och leda till reultat framöver. Det kommer Miljöpartiet verkligen att arbeta för. Om vi dessutom ser till att bygga en ny gång-och cykelbro över järnvägen mellan Spexhult och Handskeryd, så underlättar det ännu mer med cyklingen mellan Grimstorp och Nässjö stad. Att det finns tillgång på bra och rent vatten i de närliggande sjöarna till Grimstorp är också väldigt viktigt. Medborgardialogerna mellan Grimstorps samhällsförening och Nässjö kommun tror vi har möjlighet att utvecklas ytterligare. Att de blir fler till antalet och att man kan medverka på olika sätt är viktigt. Medborgarbudgeten är annars ett bra sätt att utveckla kransorterna i Nässjö kommun. Det är viktigt att dialogen mellan Grimstorp och Nässjö kommun inkluderar transparens och att det finns långsiktiga och visionära samtal, där alla önskemål och visioner från samhällsföreningen och invånare i Grimstorp kan tas upp.

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Besvarad 4 juli 2022 av Rikard Salander (MP)

Svar från Vänsterpartiet

Hej,
Tack för din fråga.
Tråkig upplevelse du beskriver.
Vi i Vänsterpartiet vill jobba för att invånare känner sig inkluderade vart man än bor i vår kommun.
En 1/2 miljon idéer är en demokrati satsning, medborgarbudget, som vi tycker blivit lyckad runt om i vår kommun.

Vi i Vänsterpartiet vill prioritera följande för våra kransorter och landsbygd:
- Utökad kollektivtrafik till sänkta priser. Det är dyrt att pendla idag, men vad har man för val om bussen inte går, tågen inte stannar och cykelbanan inte finns. Vi måste prioritera detta. Bussar behöver gå så det matchar med skola, arbete och fritidsaktiviteter. Många av dessa frågor går ihop och är Regionens ansvarsområden, men Vänsterpartiet ställer även upp i valet där och jobbar för att buss och tåg ska gå ofta till sänkta priser.
- Cykelbanor till våra kransorter, i första hand Grimstorp, Solberga, Stensjön och Fredriksdal. För att sedan bygga ut mot de större orterna. idag är det inte säkert att cykla på de vägarna då de är smala och väldigt trafikerade.
Varmt välkommen att höra av dig igen!
Ha en fin sommar!

Besvarad 4 juli 2022 av Kim Strand Vänsterpartiet

Svar från SAFE

Hej Monica.
Jag instämmer i att kommunens kransorter - även Grimstorp - har givits en lägre prioritering under innevarande mandatperiod. Grimstorp är idag den enda kransorten där det inte finns förskola. SAFE anser att i en tätort av Grimstorps storlek ska det finnas förskola och fritids. Det finns en tomt, en relativt ny bergvärmeanläggning och investeringen för att bygga en ny förskola/fritids var i 2020 års budget c:a 5 miljoner. Eftersom byggnationen är relativt väl förberedd är det rimligt att inarbeta en förskola/fritids i 2023 års budget. En förskola/fritids i Grimstorp ger stöd till det generationsskifte som pågår i Grimstorps villabebyggelse - och generationsskiftet kommer av naturliga skäl att fortsätta. Det underlättar sannolikt också för Grimstorps barnfamiljer om man dagligen slipper åka omvägen för att hämta/lämna barn tidiga morgnar och sena eftermiddagar.
Det är viktigt att det i kommunen finns tillgång till senior- och trygghetsboende för att underlätta ett generationsskifte bl.a. i Grimstorps villabebyggelse.
Nässjö kommun måste mera tydligt och aktivt påverka regionen för bättre tillgång till kollektivtrafik för bl.a. Grimstorp vardagar och helger. Bättre kollektivtrafik har tydligt stöd i det regionala miljöarbetet.
SAFE vill ha en mera aktiv dialog med Trafikverket om att bygga cykelvägar bl.a. mellan Grimstorp och Nässjö.
Viktigt är också en aktuell bostadsplanering och tomtanvisning för Grimstorp.
Tillgång till föreningsliv och fritidsaktiviteter i kommunens kransorter ska ges tillräckliga resurser.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 5 juli 2022 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Kristdemokraterna

Hejsan.
Tack för din fråga.

Vi i Kristdemokraterna vill fortsätta att stärka hela Nässjö kommun.
Grimstorp ska vara en självklar del i denna utveckling, engagerade människor med intresse och drivkraft ärviktigaför en attraktiv utveckling och tillsammans kan vi hitta vägar framåt.
För oss kristdemokrater är det viktigt att människor ska kunna leva och bo där man själv önskar.
Samarbete är viktigt med både näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.
Fiber,bredband viktig infrastruktur.

Vi har under denna mandatperioden
stärkt ekonomin, detta gör att vi försiktigt kan satsa på vissa områden.
Dock påverkas vi av världsläget och oron i vår omvärld.
Översiktsplaner, boendestrategin, medborgardialoger är viktiga, att mötesplatser finns.

Om vi i Kristdemokraterna vinner valet i höst?
Ja då är
Vi redo att stärka landsbygd och kransorter.

Besvarad 5 juli 2022 av 20220705Laila Norss


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.