Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Cykelbana

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej!

Jag bor utanför Nässjö (ca 3 km), vägen in till stan är hårt trafikerad. Även om hastighetsbegränsningen är 70 finns inte många bilar/bussar/lastbilar som kör lagligt där. Utrymmet om en vill cykla in till Nässjö är ca 30 cm sen är det dike. Kommer två bilar samtidigt, dvs möts, finns det inte utrymme för cykel också, känns väldigt osäkert! Finns planer på cykelbana? Vi betalar ju också skatt till kommunen. Cykelbana finns ut till Hunseberg och Fagertofta ligger inte så värst mycket längre bort.

Signatur: Linda

Svar från SAFE

Vägen är statlig och det är statens ansvar att vägen är säker för trafikanterna.
Kommunen kan möjligen vara med om det blir delad kostnad mellan stat och kommun. Ibland finns det sådana pengar.
Cykelvägen vid Hunseberg är inom kommunens i så måtto att det detaljplanelagt område om jag inte minns fel.

Besvarad 15 augusti 2018 av Uno Kenstam

Svar från Moderaterna

Jag håller med dig om att det behövs fler cykelvägar.
De vägar som kommunen kan bestämma om är de som kommunen äger/sköter. Trafikverket är ägare till resten av vägarna som inte är enskilda. Därför kan inte kommunen egenmäktigt genomföra utbyggnader av cykelvägarna utan behöver få med Trafikverket på detta.
Kommunen har tagit fram en cykelvägsplan som ligger till grund för vilka vägar som prioriteras av kommunen .
Det gäller alltså att påverka Trafikverket för få fler cykelvägar utefter våra länsvägar.

Besvarad 15 augusti 2018 av Anders Karlgren, Kommunalråd

Svar från Socialdemokraterna

Mitt svar är att det inte är aktuellt med någon förlängning av cykelbanan ut mot Solberga. På den sträcka som du önskar cykelbana är det Trafikverket som är ansvarig för vägen och de avgör om eventuell utbyggnad. Kostnaden är mycket hög för att bygga separata cykelbanor längs länsvägar. Kostnaden för denna sträcka skulle bli minst 3 miljoner.

Besvarad 15 augusti 2018 av Torbjörn Svensson, Ordförande Tekniska servicenämnden

Svar från Miljöpartiet

Hej Linda!

Tack för din fråga. Den är berättigad, men dessvärre är det Trafikverket som bygger alla slags vägar utanför tätorterna i kommunen, så det kan knappast bli i en snar framtid. Jag kan endast se att det blir av när/om det byggs en ny länsväg Nässjö - Solberga - Anneberg - Sunneränga och då blir automatiskt den gamla vägen cykel- och lokalväg.

Vi i Miljöpartiet vill att både kommuner och staten ska lägga mer pengar på GC-vägar (gång- och cykelvägar) och tågbanor och mindre på bilvägar, men vi får se till att skaffa egen majoritet för att förverkliga detta.

Besvarad 16 augusti 2018 av Michael Wallin, 2:e vice ordf i Tekniska Servicenämnde


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.