Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Busstrafiken

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hur kommer ni verka för att utöka bussavgångarna från Nässjö stad till Grimstorp? Ngt måste göras! Tack

Svar från Socialdemokraterna

Tack för din fråga. Genom att du frågar och påtalar gör att vi i kommunen på olika sätt kan påtala bristen av busstrafik till Grimstorp. Från kommunen tar vi med kommuninvånarnas synpunkter till överläggningar med JLT. Vi har och vi kommer fortsätta påtala detta. Personligen kommer jag också ta upp detta med förtroendevalda kollegor i regionen.
Tack för du bryr dej!

Besvarad 8 februari 2022 av Tisdagen den 8 februari 2022 Anna-Carin Magnusson Socialdemokraterna

Svar från Miljöpartiet

Hej!
Tack för frågan, som är oerhörd viktig för Grimstorp och de olika tätorterna i Nässjö kommun. Dels kan Nässjö kommun ta upp frågan med JLT. Dessutom tror jag att frågan aktivt måste drivas från det regionpolitiska hållet också. Om kommunerna och Region Jönköpings län samarbetar i den här frågan går det att förbättra turtätheten i Grimstorp och andra ställen i länet. Miljöpartiet vill arbeta för en utbyggd kollektivtrafik på mindre orter och landsbygd. Det är viktigt både ur miljö-och klimatsynpunkt, men också för att en ort som Grimstorp ska vara ett ställe som fler människor vill flytta till och bosätta sig i. Vi tror att anropsstyrd kollektivtrafik, som vi vill se i hela länet och utbyggd laddinfrastruktur, i kombination med cykelvägar från och till Nässjö och Bodafors skulle betyda mycket för Grimstorp.

Besvarad 8 februari 2022 av Rikard Salander (MP)

Svar från SAFE

Hej.
Enligt beslutade miljö- och klimatmål för Region Jönköpings län - som är huvudman för länstrafiken - ska persontransporter med bil (som idag ligger över 80 %) minska. Istället ska persontransporter med kollektivtrafik öka. Enligt länstrafiken ska kollektivtrafiken göras tillgänglig i hela länet. Det finns med andra ord starka argument för att länstrafiken ska komplettera med fler turer till Grimstorp. När Nässjö kommun skatteväxlade med Region Jönköpings län fanns en bättre fungerande turtätheten till Grimstorp både vardagar och helger för bl.a. arbets- och fritidsresor. Den politiska ledningen i Nässjö kommun, som regelbundet träffar representanter för Region Jönköpings län, måste mera aktivt ställa krav på fungerande kollektivtrafik för Grimstorps invånare. Det kan t.ex. ske genom att vissa bussturer, vardagar och helger, i Nässjö stad förlängs via den nya sträckan från södra Handskeryd till Grimstorp.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 11 februari 2022 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Kristdemokraterna

Hejsan.
Tack för din fråga.
jag har dröjt med svaret då jag efterhört med ledamot i regionen.

kollektivtrafik är viktigt för att kunna leva och bo i hela Nässjö kommun, det är oerhört viktigt att vi samarbetar i dessa frågor med regionen och JLT.
det är viktigt att vi delar utvecklingstankarna framåt hur länet ska utvecklas och för ett levande samtal.
så till din fråga angående att utöka bussavgångarna från Nässjö stad till Grimstorp.
vilka tider är det som efterfrågas mest?

Besvarad 15 februari 2022 av 15-02-22 Laila Norss

Svar från Sverigedemokraterna

Hej!
Ursäkta dröjsmålet, har hört efter hos andra som kan frågan bättre.
Sverigedemokraterna värnar om landsbygden och vill förstås att livet fungerar för alla som bor där.
Har hört om problemet med busslinjer från Bodafors, Grimstorp och Sandsjöfors, för flera år sen och frågat vår representant på regionen som svarade att det är JLT som prioriterar utifrån behov och ekonomin. Men det är viktigt att vi i kommunen signalerar vad som efterfrågas och vi tackar för din fråga.

Med vänlig hälsning,
Lena Torp

Besvarad 7 mars 2022 av 20220307 Lena Torp


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.