Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Budget fråga

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej
Jag får för mig att pengar saknas till det mesta i Nässjö kommun.
Är det så? Och kan någon förklara varför. (Så även jag begriper).
Är det så att den höga invandringen till Nässjö som har förstört kommunens ekonomi? Eller är det något annat?
Hur ska vi kunna ändra på dom negativa siffrorna. För det är väl inte bra att leva på marginalerna så som vi gör nu?

Signatur: Jonas

Svar från SAFE

Det finns flera orsaker som tillsammans gör en stor summa. Problemet är att orsakerna finns inom det sociala området och det finns tvingande lagstiftning som gör besparingar svåra att genomföra.
En mycket stor del är funktionshinderomsorgen vuxit bl a beroende på att Försäkringskassan bedömningar av människors rätt till stöd blivit tuffare och när de ändå behöver stöd så blir det kommunens ansvar.
Det har också varit många unga som har omhändertagits pga att de haft en mycket svår situation. Ekonomiskt bistånd har också ökat mycket beroende på att normerna höjts med högre kostnader för kommunen som följd.
Invandringen har sin utmaningar och problem givetvis. Det största är boende. Men att skylla på invandrarna är inte rätt utan det är att staten inte tillskjuter de medel som kommunen borde få för att sköta invandringspolitiken. Staten borde ju premiera att kommunerna utför statens jobb. Pengar finns för detta och staten borde betala ut det den är skyldig. Vi behöver invandring för att klara att få personal till alla jobb som behöver göras i samhället.
Jag tror det är problem för kommunen att lösa detta själv. Jag kan inte säga att kommunen skött sin ekonomi dåligt egentligen utan det är att vi som politiker trodde att socialnämnden skulle klara sig med de resurser den fick och det var fel.
Statens ekonomi är mycket god och jag tycker att den borde stötta sina kommuner, som faktiskt tagit ansvar för statliga angelägenheter.

Besvarad 12 februari 2019 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Socialdemokraterna

Hej!
Du frågar om pengar saknas till det mesta i Nässjö kommun. Så är det givetvis inte vi har drygt 3000 anställda i kommunen och alla får lön, vi betalar våra hyror och vi investerar. Vi omsätter ca 1,9 miljarder i kommunen på ett år.
Idag kostar verksamheten mer än vad vi har pengar till därför har vi i Kommunstyrelsen gått ut med direktiv om återhållsamhet och att budget ska hållas. Vi är en kommun som växer i invånarantal, det är bra. Vi vet att skulle det vara så att vi minskade i invånarantal skulle vår ekonomi också krympa. Vi har alltså ett eget arbete att göra för att komma i balans med våra utgifter. En del av det som ger 2018 års minus är beroende på att staten ändrat på regler under pågående budgetår inom Försäkringskassan samt att vi inte fått ersättning för utfört arbete åt Migrationsverket. I båda dessa frågor jobbar vi tillsammans med alla 13 kommuner i länet för att få en ändring tillstånd.
Jag har full förståelse för att det finns önskningar om att kommunen ska göra mer.
Vill du ha mer information är du välkommen att höra av dej till mej. Mitt telefonnummer finns på kommunens hemsida.

Besvarad 13 februari 2019 av Anna-Carin "Anci" Magnusson (S)

Svar från Kristdemokraterna

Hej

Nej det är inte bra att leva på marginalerna.vi har ett balanskrav att beakta.
Ekonomin måste stärkas.

Flera saker måste göras.

Tidigare svarande har beskrivit omfattande
Vad som är orsak.
Vänligen Laila Norss KD

Besvarad 13 februari 2019 av Laila Norss KD 2 0190213

Svar från Liberalerna

Vi är fullt medvetna om att det ekonomiska läget är ansträngt.
Vi jobbar nu med att ta in alla fakta och orsaken till att det negativa resultatet skenar.
Tyvärr så är nog den budget som lagts för 2019 inte realistisk utan stora revideringar måste till för att få ekonomin i balans.
Liberalerna återkommer i frågan.

Besvarad 18 februari 2019 av Kjell Skålberg

Svar från Moderaterna

Hej Jonas!
I Nässjö kommun har man föregående år, i vardagligt tal, haft större utgifter än inkomster. Det är flera faktorer som bidrar till detta.
Migrationsverket har inte ersatt oss fullt ut och man arbetar hårt för att få ersättning för de utgifter man är berättigad ersättning för.
Försäkringskassans praxis gällande LSS – lagen om stöd och service, bedömning av rätten till och/eller antalet timmar till assistansersättning ifrån staten till kommunen har ändrats, ersättningen har minskat. Kommunens ansvar gentemot personer som har rätt till LSS kvarstår dock.
De statliga bidragen ökar inte heller i samma takt som de statliga kraven på kommunen ökar, det ser man t.ex. i skolan där krav på digitalisering inte matchas med ersättning för att verkställa detta ifrån regeringen.
Dessa förklaringar utgör dock inte hela förklaringen till varför vi har ett stort underskott. En annan bidragande orsak är även antalet personer som lever på försörjningsstöd under längre tid än det är avsett för att användas.
Vi är en kommun med högre arbetslöshet än länets genomsnitt och har med viss framgång börjat att få ner arbetslöshetstalen men det behöver ske en större förändring i en högre takt.
Att alla ställer sig till arbetsmarknadens förfogande som kan arbeta och att man behärskar svenska på en begriplig nivå är av stor vikt. Jag ser mycket gott arbete med industri-sfi där många företag öppnar upp för att våra nyanlända arbetar och stärker språket genom att läsa sfi samtidigt som man arbetar. Ungdomsarbetslösheten är också högre i vår kommun än länets genomsnitt.
Aktivitetsplikten tycker jag är viktig då man har försörjningsstöd det kan inte vara ett alternativ att isolera sig hemma det mår ingen bra av, det är viktigt att hitta rätt aktivitet för varje person som befinner sig i utanförskap. Att skräddarsy utbildning, praktikplats eller att uppmuntra till eget företagande är vägen fram till att skapa ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för de utsatta i vårt samhälle. Vi måste alla bidra så att vårt samhälle fortsatt kan vara ett samhälle med lika möjligheter för alla och att vi kan ta bra hand om de, som faktiskt inte kan, arbeta eller vidareutbilda sig.
Vi ser att det är flera faktorer som bidragit till den ekonomiska sits vi befinner oss idag. Det är svårt att gå ner på för hög detaljnivå. Vill du prata mer hur vi ser på åtgärder och vilken politik vi står för så får du gärna kontakta oss i moderaterna kontaktinfo finns på nätet.

Besvarad 19 februari 2019 av 2019-02-19 Anna Gerebo (M)

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Jonas

Den förda migrationspolitiken i Sverige är en viktig förklaring till att kommunen har ekonomiska problem.

Kommunen får ersättning från staten i endast två år efter att en nyanländ blivit folkbokförd i kommunen.
Men de tar 15-20 år innan en nyanländ blivit självförsörjande. Vi lyckas inte bättre med integrationen nu än tidigare, trots att Sverige är det land inom OECD som satsar allra mest på integrationsåtgärder.

Referenser:Se bifogade länkar från statens egna myndigheter, departement

https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2017-11-16-bristande-konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-propositioner.html

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/tid-for-integration/


Vill du veta mer om min syn på de faktiska kostnaderna för kommunen så får du gärna höra av dig till mig.

Besvarad 24 februari 2019 av 24 februari Anders Warell


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.