Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Betalning för barnomsorg i coronatider

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej

Är många föräldrar nu som stannar hemma med vårförkylda/astmatiska/allergiska barn pga de riktlinjer som kommunen har, barn som i normalfallet gått på förskola.
Vet att detta inte är något normalfall men det pratas om stöd till företagare och att kommuner ska hålla inne fakturering men inte något om sänkt avgift i barnomsorgen för föräldrar som drabbas av dessa restriktioner som man väl ändå får säga frångår det normala rejält.

Är detta något som diskuterats och om inte vad är er åsikt som parti?

Signatur: Linus

Svar från Socialdemokraterna

Det är som du säger tider som är ovanliga. Tider när mycket av det vi har gemensamt ställs på prov. Nässjö kommun har inte tagit några beslut i den riktningen.
Nässjö 23 mars
Anna-Carin Magnusson, S

Besvarad 23 mars 2020 av Anna-Carin Magnusson, Socialdemokraterna

Svar från Centerpartiet

Som du skriver så är det mycket som inte är normalt nu. Vi har inte diskuterad din fråga och heller inte tagit något beslut i den.

Besvarad 23 mars 2020 av Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Linus!
Sverigedemokraterna har i nuläget inte någon plan för just detta problem men det är bra att du belyser det.

Förskoletaxan har förr varit relaterad till tid och inkomst, SKR rekommenderar nuvarande ordning med bl.a. maxtaxa för att man anser att det stressar föräldrar till att minska tiden. Har själv erfarenhet av den förra ordningen och det var i princip inte lönt att jobba med två barn i förskolan om den med lägst lön hade normallön och jobbade deltid.

Hänvisar i övrigt till svar på din förra fråga:
Det är en speciell tid nu och det är svårt att förutse allt som det ställer till för människor. Även för kommunen. Som debatten i landet går, är det en ballans mellan att isolera och stoppa sjukdomen samtidigt som samhällets kugghjul inte får stanna till. Företag, speciellt de som lever på marginalen, får det svårt. Kommuner tar till kreativa lösningar när ekonomiskt utrymme finns, tror dock att det är problemet i Nässjö. Förskolor och skolor har även om de inte nyttjas full ut avlöningsansvar för anställda och andra fasta kostnader, så långe de hålls öppna och även efter-.

Besvarad 23 mars 2020 av lena Torp

Svar från Kristdemokraterna

Tack för dina tankar och funderingar.
Nej, detta är inget vi har diskuterat, ej heller i mitt parti på gruppmöten.
Vi är inne i en extra ordinär tid, och vi får se vilka ställningstaganden vi bör och behöver göra.
vi får ha tillförsikt .

att värna människors hälsa är vår allas uppgift.

Besvarad 23 mars 2020 av 20-03-23

Svar från Moderaterna

Hej Linus!
Regeringen håller just nu på att bearbeta propositionen ”Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset” som inlämnades den 19:e mars och där ändringarna föreslås träda i kraft den 7:e april 2020.
Här är en länk till propositionen.
https://www.regeringen.se/495228/contentassets/de357caa6b1343b1b369a8fc85dca211/extra-andringsbudget-for-2020---atgarder-med-anledning-av-coronaviruset-prop.-201920132.pdf
Regeringen är medveten om under vilket stort ekonomiskt tryck många kommuner befann sig i redan innan Covid-19 startade.
Den ekonomiska situationen i Nässjö kommun är inget undantag, vi behöver ta stort ansvar för att hålla den i balans.
Med det sagt så ser jag inte att vi har så stort handlingsutrymme i frågan om att införa avdrag på avgift för barnomsorg.
Än så länge så är direktivet att förskolor och grundskola ska hållas öppna men med ovissheten framför oss om och när de kommer att stänga.

Vad regeringens proposition kommer att utmynna i, i form av åtgärder ,avvaktar vi och ser fram emot att ta del av. Vi hoppas att man ser kommunernas behov av olika stöd för att klara av situationen tillhanda.
Propositionen behandlar även föräldrapenning d.v.s. vab, vilket berör en aspekt av din fråga.

Regeringens ansvar för att stödja hela samhällsstrukturen och enskilda kommuner i den situation vi befinner oss i nu kan inte nog betonas.

Besvarad 23 mars 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från Miljöpartiet

Hej,
det är tuffa tider nu och många samhällsfunktioner och individer är drabbade på olika sätt. Vad gäller din fråga så finns inga beslut tagna i den riktningen.

Besvarad 23 mars 2020 av Etelka Huber, MP

Svar från SAFE

Hej.
Det är fortfarande i ett tidigt skede för att förutse vilka effekter coronaviruset kommer att få på förskolan och berörda familjer.
Om barnet på grund av sjukdom stannar hemma från förskolan har vårdnadshavaren rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning. Under tid med tillfällig föräldrapenning har vi inte diskuterat något annat än det som gäller idag vad gäller avgiften.
Om däremot förskolan som barnet i normala fall vistas på är stängd skall kommunen erbjuda en annan plats under dessa dagar. Om det i dessa tider av coronavirus skulle gå så långt att kommunen inte kan erbjuda förskoleplats har vårdnadshavaren möjlighet att ta ut föräldrapenning (till barnet fyllt 12 år) under förutsättning att vårdnadshavaren fortfarande har dagar kvar. Alternativet är om släkt/vänner kan hjälpa till under dessa dagar. Om det skulle inträffa att kommunen inte kan erbjuda förskoleplats är det rimligt att avdrag görs på avgiften för det inskrivna barnet för de dagar som barnet varit utan förskoleplats.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 25 mars 2020 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.