Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Barn med diagnoser

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Det satsas så mycket på utsmyckning av Nässjö och allas rätt att få älska den man vill.
Men när och hur ska man börja satsa på alla barn och ungdomar som har en eller flera diagnoser?
Det propageras ju för allas rätt att få vara den de är och att få hjälp och stöd.
Så är det inte idag.
Idag gäller det att som anhörig slåss för sitt barn och när de inte orkar mer för att de blir så illa bemötta var tänker ni att utveckla för stöd för familjen?

Svar från Kristdemokraterna

Tack för din fråga.
Förstår att det är mycket som behöver göras då du ställer din fråga på detta sätt.
Alla barn ska ha rätt att få hjälp efter behov.
Barnkonventionen är idag lag och den har vi att följa.

Barn och ungas uppväxtvillkor är fokusmål för kommunen.
Detta kan vara torftigt att läsa då man lever i vardagen med sitt barn som är i behov av stöd och hjälp.

Jag hoppas önskar att ni som familj och främst ditt barn ska få den hjälp som behövs.

Inte lätt att svara på din fråga.

Vänligen:
Laila Norss

Besvarad 29 september 2022 av 20220929

Svar från Socialdemokraterna

Hej och tack för din fråga!
Vi sätter stort fokus på barn och unga i vår kommun, men när jag läser din fråga kan jag konstatera att det fortsatt finns mer att göra. Föräldrastöd och föräldrautbildning är en viktig del. En bra skola och en elevhälsa som möter barnen och ungdomarna och ser deras behov är förstås också viktigt. Samspelet med t ex barn- och ungdomspsykiatrin likaså.
Jag önskar att du, eller den som känner sig bemött på ett felaktigt sätt, orkar ta ännu en kontakt, för barnets/ungdomens bästa. En väg in, är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Där får du hjälp att hitta rätt väg till hjälpen, som kan vara inom sjukvården men även via exempelvis socialtjänsten eller elevhälsan. På 1177 hittar du kontaktuppgifter till En väg in.
Vi kommer att fortsätta sätta stort fokus på barn och unga och vill bli ännu bättre än vi är idag.

Besvarad 3 oktober 2022 av Sara Lindberg

Svar från Moderaterna

Hej! Jag förutsätter att du är förälder till ett barn/ungdom som har en eller fler diagnoser?
Du skriver att idag propageras det för allas rätt att få vara den de är och att få hjälp och stöd men att det inte är så idag.
Skollagen lyfter det kompensatoriska uppdraget som innebär att all utbildning inom skolväsendet ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov.
Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.
Har ditt barn fått ett åtgärdsprogram och du inte tycker att det inte täcker barnets/ungdomens behov kan du överklaga ditt barns åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Du har som vårdnadshavare rätt att medverka vid upprättandet av åtgärdsprogram.

Jag skriver detta för att det är oerhört viktigt att det kompensatoriska uppdraget följs och att alla elever får den hjälp och stöd som behövs. Då du skriver att det inte är så idag så blir jag såklart fundersam och undrar över vilka komplikationer som uppstått? Vi politiker har att tillse att det kompensatoriska stödet ges genom att tillse att skolan få de ekonomiska medel som behövs. Hur de ekonomiska medel ska hanteras bestämmer tjänstemännen över.
Har du varit i kontakt med lärare, elevhälsa, rektor, skolchef och andra instanser utan att få den hjälp ditt barn/ungdom behöver?
Vi lyssnar gärna på varför du upplever att ditt barn/ungdom inte får det stöd han/hon behöver. Det kan vara så att skolans budget behöver utökas. Vi politiker finns tillgängliga för alla våra medborgare. Alla våra medborgare ska bemötas väl både av politiker och tjänstemän.

Socialtjänsten ska ge stöd och familjestöd till föräldrar som lever med NPF enligt de dokument jag läst igenom ifrån Socialstyrelsen.
Min fråga till dig blir vilken form av stöd har ni efterfrågat och vilken form av stöd har ni erbjudits ifrån socialtjänsten i Nässjö kommun?

Jag är fullt medveten om att det kan vara en stor utmaning att få livet att fungera när man har speciella behov och att det ställs stora krav när det blir tydligt att man behöver professionell hjälp och stöd i olika sammanhang. Så mitt svar på din fråga är att enligt lagar och regler så har du enligt lag rätt till speciell anpassning i skolan och du har rätt att få stöd för familjen ifrån socialtjänsten.

Vägen fram till att få rätt hjälp och stöd kan vara väldigt frustrerande och kantad av mång utmaningar.
Något vi borde se över att satsa på i framtiden, att tillsätta en person som kan alla lagar och regler och möjliga stöd som man enligt lag har rätt att få och stödja barn/ungdom samt familj i den processen.

Besvarad 6 oktober 2022 av Anna Gerebo (M)


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.