Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Avgift förskola

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej
Vet att kommuner håller inne tillsynsavgifter för att underlätta för företagare runt om i landet.
Har det funderats i liknande banor här i kommunen när det gäller föräldrar som stannar hemma med lätt snoriga barn (alltså ett avdrag på avgift för barnomsorg som man inte får nyttja som i normalfallet)?

Signatur: Linus

Svar från Socialdemokraterna

Nässjö kommun har inte beslutat något om detta.
Anna-Carin Magnusson, Socialdemokraterna

Besvarad 23 mars 2020 av Anna-Carin Magnusson, Socialdemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Linus!
Det är en speciell tid nu och det är svårt att förutse allt som det ställer till för människor. Även för kommunen. Som debatten i landet går, är det en balans mellan att isolera och stoppa sjukdomen samtidigt som samhällets kugghjul inte får stanna till. Företag, speciellt de som lever på marginalen, får det svårt. Kommuner tar till kreativa lösningar när ekonomiskt utrymme finns, tror dock att det är problemet i Nässjö. Förskolor och skolor har även om de inte nyttjas full ut, avlöningsansvar för anställda och andra fasta kostnader så långe de hålls öppna och även efter.

Besvarad 23 mars 2020 av Lena Torp

Svar från Centerpartiet

Nej, Vi i Nässjö kommun har inte tagit något sådant beslut.

Besvarad 23 mars 2020 av Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Kristdemokraterna

Hejsan.
Nej.
Det är inget vi har diskuterat eller beslutat om i Nässjö Kommun.

Besvarad 23 mars 2020 av 20-03-23

Svar från Moderaterna

Hej Linus!
Regeringen håller just nu på att bearbeta propositionen ”Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset” som inlämnades den 19:e mars och där ändringarna föreslås träda i kraft den 7:e april 2020.
Här är en länk till propositionen.
https://www.regeringen.se/495228/contentassets/de357caa6b1343b1b369a8fc85dca211/extra-andringsbudget-for-2020---atgarder-med-anledning-av-coronaviruset-prop.-201920132.pdf
Regeringen är medveten om under vilket stort ekonomiskt tryck många kommuner befann sig i redan innan Covid-19 startade.
Den ekonomiska situationen i Nässjö kommun är inget undantag, vi behöver ta stort ansvar för att hålla den i balans.
Med det sagt så ser jag inte att vi har så stort handlingsutrymme i frågan om att införa avdrag på avgift för barnomsorg.
Än så länge så är direktivet att förskolor och grundskola ska hållas öppna men med ovissheten framför oss om och när de kommer att stänga.

Vad regeringens proposition kommer att utmynna i, i form av åtgärder ,avvaktar vi och ser fram emot att ta del av. Vi hoppas att man ser kommunernas behov av olika stöd för att klara av situationen tillhanda.
Propositionen behandlar även föräldrapenning d.v.s. vab, vilket berör en aspekt av din fråga.

Regeringens ansvar för att stödja hela samhällsstrukturen och enskilda kommuner i den situation vi befinner oss i nu kan inte nog betonas.

Besvarad 23 mars 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från Miljöpartiet

I Nässjö kommun finns inget beslut denna fråga ännu.

Besvarad 23 mars 2020 av Etelka Huber

Svar från SAFE

Hej.
Om barnet på grund av sjukdom stannar hemma från förskolan har vårdnadshavaren rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning. Under tid med tillfällig föräldrapenning har vi inte diskuterat något annat än det som gäller idag.
Om däremot förskolan som barnet i normala fall vistas på är stängd skall kommunen erbjuda en annan plats under dessa dagar. Om det i dessa tider av coronavirus skulle gå så långt att kommunen inte kan erbjuda förskoleplats har vårdnadshavaren möjlighet att ta ut föräldrapenning (till barnet fyllt 12 år) under förutsättning att vårdnadshavaren fortfarande har dagar kvar. Alternativet är om släkt/vänner kan hjälpa till under dessa dagar. Om det skulle inträffa att kommunen inte kan erbjuda förskoleplats är det rimligt att avdrag görs på avgiften för det inskrivna barnet för de dagar som barnet varit utan förskoleplats.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 25 mars 2020 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.