Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Angående trafiksäkerheten i Stensjön

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Vi i Stensjön känner oss mycket otrygg på trafikfronten,Jönköpings Läns Landsting och ni på kommunen och Trafikverket i Stockholm verkar inte va intresserad av att vara mån om trafiksäkerheten i Stensjön för i 50 år sen 1973 har vi i Stensjön bönat och bett om GC-vägar och övergångsställen för cyklister,gående,funktionshandikappade med rullstol och rullator och de som tränar löpning och joggning och vi som ska gå,cykla,löpträna och de personer med funktionshandikapp som måste passera hårt trafikerade vägarna Sävövägen och Björkövägen har många gånger tvingats gå vid sidan om körfältet på dessa nämnda vägar. Ska det behöva gå så långt så att det förr eller senare sker en dödsolycka i Stensjön på grund av att man har från Trafikverket,kommunen,landstinget gång på gång har nonchalerat stensjöbornas rätt till trafiksäkra GC-vägar och övergångsställe för när det gäller större orter då verkar man ha råd med mer övergångsställe och GC-vägar men när det gäller Stensjön då har man plötsligt inte råd och trots att trafikgruppen i Stensjön gång på gång har påpekat att det behövs övergångsställe och GC-vägar så har man alla gånger fått kalla handen i form av avslag,avslag,avslag gång på gång Vi i Stensjön är mycket supertrött på att bli nonchalerad och bortkollrad hela tiden för det är många cyklister,gångtrafikanter,personer med funktionshandikapp som åker rullstol och går med rullator som har full rätt att på ett säkert tryggt sätt ta sej till lanthandeln,busshållplatserna,tåghållplatsen i Stensjön,badbryggan för att bada,båtbryggan för att åka båt och fiska med mera samt de som ska gå till fotbollsträning på Runeplan och de som ska träna friidrott på Runeplan , och barn måste ha rätt att passera över vägen på tryggt sätt för att komma till Stensjöns Förskola Vintergatan .Tack för kaffet MVH Patrik Grahn//

Svar från SAFE

Jag har förstått att det är Trafikverket som har ansvar för genomfarterna i Stensjön.
Kommunen har gjort vissa åtgärder mellan centralorten och Hunseberg, men jag vet inte om det är jämförbart.
Ibland kan åtgärder göras som man kan tycka att Trafikverket borde stå för, men då får kommunen betala om tillstånd ges.
Jag tror nog att kommunen kan ligga på om trafiksäkerheten och jag har inte hört att kommunen skulle ha nonchalerat Stensjön.
Jag kan inte alla regler kring detta eller de exakta gränserna för olika aktörers ansvar, men har inga problem att delta i ett investeringsbeslut kring GC-väg om det är möjligt.

Besvarad 24 januari 2023 av Uno Kenstam SAFE

Svar från Miljöpartiet

Hej Patrik!

Tack så mycket för dina tankar, funderingar och frågor som jag förstår av ditt inlägg delas av många i Stensjön. Miljöpartiet delar er frustration och det känns mycket angeläget att det blir verkstad av trafikförbättringar i Stensjön. Alla kransorter i Nässjö kommun ska vara bra och trygga samhällen att bo i. Det är inte bra att Stensjön upplevs som otryggt, i fråga om trafikmiljö. Jag kände inte till att önskemålen om GC-vägar fanns redan för 50 år sedan, men det är ju en väldigt lång tid. Här måste Nässjö kommun opinionsbilda gentemot Trafikverket ordentligt. Kommunen har faktiskt en del att säga till om, men då måste önskemålen också upprepas gång på gång. Det är min erfarenhet inom politiken, även om det kan kännas jobbigt.
Miljöpartiet är stora förespråkare av att bygga ut GC-vägar i kommunen, på olika ställen. Vi ser gärna en rejäl investering i detta omkring Stensjön.

vänligen Rikard

Besvarad 24 januari 2023 av Rikard Salander (MP)

Svar från Liberalerna

Stensjön är ingen trafiksäker ort.
Det saknas både trottoarer som övergångsställen.
Björkövägen och Sävsjövägen fram till förskolan borde prioriteras omgående.
Det är viktigt att Nässjö kommun ligger på Trafikverket att få en ändring till stånd innan det händer en dödsolycka.

Besvarad 25 januari 2023 av Martin Rofors (L)

Svar från Moderaterna

Trafiksäkerheten i Stensjön är under all kritik för de som rör sig på de hårt trafikerade vägarna som Trafikverket har mandat över.
Jag har två förslag:
1. Att samtliga gruppledare för alla partier i Nässjö kommun samlas och skapar en skrivning till Trafikverket för att om möjligt få upp Sävövägen och Björkövägen på agendan.
2. Att samtliga gruppledare för alla partier träffar Stensjöns samhällsförening eller om det finns en grupp som arbetar med trafiksäkerhet i Stensjön för att om möjligt se vad kommunen skulle kunna finna för övriga lösningar.
Tack Patrik för din fråga!
Om du tycker mina förslag är bra så kan du kontakta mig på anna.gerebo@nassjo.se alternativt ringa mig på 0767889912.

Besvarad 26 januari 2023 av Anna Gerebo (M)

Svar från Socialdemokraterna

Hej Patrik!
Trafiksäkerheten är en mycket viktig fråga. Tack för att du lyfter den. Jag vill berätta för dig hur vi har jobbat och kommer jobba framåt med den här frågan.
Det är Trafikverket som ansvarar för genomfartsleden i Stensjön. Inom Trafikverkets vägområde har vi som kommun enbart möjlighet att samråda och ge förslag på åtgärder vi bedömer vara lämpliga.
Kommunen har löpande dialog med Trafikverket där vi lyfter kransortsbornas, och då även Stensjöns, behov av säkrare trafiksituation utmed genomfartsleder. Det vi framförallt trycker på är att få ner hastigheterna utmed dessa sträckor vilket är den åtgärd med enskilt störst effekt med hänsyn till alla parametrar såsom kostnad och genomförbarhet. Trafikverkets hållning i dessa frågor är ganska restriktiv med hänsyn till deras helhetsansvar kopplat till framkomlighet, drift och underhåll och att det finns väldigt många platser med liknande problematik. Det är långa processer inom Trafikverket och just nu pågår försök med hastighetsdämpande åtgärder i Fredriksdal, vilka kommer utvärderas innan man eventuellt gör liknande åtgärder i övriga kransorter. Övergångsställen på genomfartsleder av denna dignitet är Trafikverket mycket restriktiva med.
Vad gäller gång- och cykelvägar så prioriterar Trafikverket de gång- och cykelvägar som pekas ut i den regionala gång- och cykelplanen. Där förväntar vi oss att en ny plan presenteras under våren.
Jag hoppas att du förstår att det här är en viktig fråga för oss och att vi från kommunens sida göra det vi kan för att förbättra trafiksituationen i Stensjön.

Besvarad 27 januari 2023 av Sara Lindberg

Svar från Kristdemokraterna

Hej Patrik!

Precis som de andra säger, det är Trafikverket som har övergripande ansvar. Dock vet jag, att på Samhällsplaneringsnämndens möte i onsdags diskuterade Stensjön´s trafiksituation i översiktsplanen, och, från kommunens sida är vi väl medvetna om att trafiken inte känns säker. Gång/cykelbanor är egentligen det vi från kommunens sida har störst möjlighet att kunna vara med och ta beslut om. Skyltningar, hastighetssänkningar och kameror är det Trafikverket som råder över, men vi har ju dialog med dem - så visst måste vi låta dem förstå att vi vill åtgärda säkerheten i Stensjön, helt klart.

Tack för att du engagerar dig!

Besvarad 28 januari 2023 av Kent Karlsson, KD

Svar från Sverigedemokraterna

Tack Patrik för din fråga!
I första hand är det Trafikverket som ansvarar för frågan. Kommunen bör kunna vara behjälpliga i frågan.
Det är viktigt med GC vägar. Har sett att det går en hel del tung trafik genom Stensjön.
Vi i Sverigedemokraterna kommer gärna ut till er för en genomgång på plats, och fortsatta diskussioner.

Hej från Leif

Besvarad 2 februari 2023 av LT

Svar från Centerpartiet

Hej Patrik!
Trafiksäkerheten är en mycket viktig fråga. Tack för att du lyfter den.


Det är Trafikverket som ansvarar för genomfartsleden i Stensjön. Inom Trafikverkets vägområde har vi som kommun enbart möjlighet att samråda och ge förslag på åtgärder vi bedömer vara lämpliga.
Kommunen har löpande dialog med Trafikverket där vi lyfter kransortsbornas, och då även Stensjöns, behov av säkrare trafiksituation utmed genomfartsleder. Det vi framförallt trycker på är att få ner hastigheterna utmed dessa sträckor vilket är den åtgärd med enskilt störst effekt med hänsyn till alla parametrar såsom kostnad och genomförbarhet. Trafikverkets hållning i dessa frågor är ganska restriktiv med hänsyn till deras helhetsansvar kopplat till framkomlighet, drift och underhåll och att det finns väldigt många platser med liknande problematik. Det är långa processer inom Trafikverket och just nu pågår försök med hastighetsdämpande åtgärder i Fredriksdal, vilka kommer utvärderas innan man eventuellt gör liknande åtgärder i övriga kransorter. Övergångsställen på genomfartsleder av denna dignitet är Trafikverket mycket restriktiva med.
Vad gäller gång- och cykelvägar så prioriterar Trafikverket de gång- och cykelvägar som pekas ut i den regionala gång- och cykelplanen. Där förväntar vi oss att en ny plan presenteras under våren.

Jag hoppas att du förstår att det här är en viktig fråga för oss och att vi från kommunens sida göra det vi kan för att förbättra trafiksituationen i Stensjön

Besvarad 22 februari 2023 av Ann-Cathrin Gunnar


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.