Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Arkiv

Arkiv

I kommunarkivet förvarar vi de allmänna handlingarna som de olika kommunala verksamheterna har lämnat efter sig. Vi förvarar även handlingarna från ett fåtal enskilda arkivbildare, till exempel föreningar och företag.

I myndigheternas arkiv finns ett stort kulturav i form av den information som har skapats genom tiderna. En stor del av handlingarna bevaras för alltid och görs tillgängliga genom arkivinstitutionerna. Vi bevarar de allmänna handlingarna för att garantera rättssäkerheten och för att kunna skapa en effektiv förvaltning, för att allmänheten ska kunna vara delaktig i den demokratiska processen och för att kunna bidra till forskningen.

Du har rätt att ta del av nästan allt i arkivet

I Sverige har vi Tryckfrihetsförordningen, som ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Du har dessutom rätt att vara anonym. Det finns dock undantag, som gäller uppgifter som skyddas av sekretess. Det kan därför hända att du måste uppge vem du är för att kommunarkivets personal ska kunna ta ställning till om du får ta del av en hemlig handling.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om kommunens arkiv? Kontakta kommunstyrelsen@nassjo.se. Det går också att ringa kommunens växel 0380-51 80 00. Om du vill begära ut handlingar följer nedan en redogörelse för vilka uppgifter vi behöver för att hitta de handlingar som oftast begärs ut.

Betyg

Nässjö kommun arkiverar 3 olika typer av betyg, och alla sorteras på lite olika sätt. Därför behövs olika uppgifter för att hitta dem.

Högstadiebetyg

För att hitta högstadiebetyg behöver vi veta namn, klass avgångsår och skola.

Gymnasiebetyg

För att hitta gymnasiebetyg behövs namn, program, avgångsår och personnummer.

Betyg från Nässjö Lärcenter

Nässjö Lärcenter bedriver utbildningsverksamhet för vuxna, och har hand om bland annat Svenska För Invandrare, YH-utbildning och vuxenutbildning hos Komvux och privata utförare. För att begära ut betyg krävs endast namn och personnummer.

Skolhälsovårdsjournaler, elevhälsan, skolpsykologhandlingar, beslut om särskola och specialpedagog

För dessa uppgifter krävs endast namn och personnummer. Handlingar kan endast begäras ut av den de berörs eller efter fullmakt från den berörda parten och skickas i regel med rekommenderad post till folkbokföringsadress.

Socialakter

För socialakter krävs endast personnummer. Handlingar kan endast begäras ut av den de berörs eller efter fullmakt från den berörda parten och skickas i regel med rekommenderad post till folkbokföringsadress.

Bygglov

För bygglov krävs endast datum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.