Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Översiktsplaner

Översiktsplanen redogör för hur kommunen har för avsikt att använda mark och vatten i hela kommunen. Den redovisar vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen ska tillgodoses.

Av planen framgår hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål. I planen redovisas också vilka strandnära områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling och där kommen därför bör kunna ge dispens från strandskyddet. Översiktsplanen ger vägledning när kommunen upprättar detaljplaner eller prövar bygglov.

Kommunen tar fram översiktsplanen i en process som ger möjlighet för alla medborgare att påverka och lämna synpunkter.

Gällande översiktsplan för hela kommunen

Ta del av gällande översiktsplan för hela kommunen. Antagen av kommunfullmäktige år 2013.

Gällande fördjupade översiktsplaner

En fördjupning av översiktsplanen är en mer detaljerad redovisning av ett visst geografiskt område, till exempel en tätort. För en fördjupning gäller samma krav på innehåll som för den kommunomfattande översiktsplanen.  Ta del av Fördjupad översiktsplan under "Mer information".

Pågående arbete - ny översiktsplan

Under 2019 har arbetet med att ta fram ny översiktsplan för hela Nässjö kommun startat.
Ta del av arbetsprocessen kring medborgardialog och workshops med kommuninvånare under "Mer information".


Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.