Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Översiktsplaner

Översiktsplaner

Översiktsplanen redogör för hur kommunen har för avsikt att använda mark och vatten i hela kommunen. Den redovisar vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen ska tillgodoses.

Av planen framgår hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål. I planen redovisas också vilka strandnära områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling och där kommen därför bör kunna ge dispens från strandskyddet. Översiktsplanen ger vägledning när kommunen upprättar detaljplaner eller prövar bygglov.

Kommunen tar fram översiktsplanen i en process som ger möjlighet för alla medborgare att påverka och lämna synpunkter.

Gällande översiktsplan för hela kommunen

Här bredvid kan du ladda ner den gällande översiktsplanen för hela kommunen som kommunfullmäktige antog 2013.

Gällande fördjupade översiktsplaner

En fördjupning av översiktsplanen är en mer detaljerad redovisning av ett visst geografiskt område, till exempel en tätort. För en fördjupning gäller samma krav på innehåll som för den kommunomfattande översiktsplanen.  

Här bredvid kan du ladda ner gällande fördjupade översiktsplaner.

Pågående översiktsplanearbeten

För närvarande har vi inte några pågående översiktsplanearbeten.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.