Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ansökningsprocessen lokförare

Hur ser ansökningssprocessen för lokförare ut? Nedan ser du vilka datum och kostnader som gäller för ansökningsprocessen till utbildningsstarten 2025.

1. Ansökan via webbanmälan

Ansökan gör du via Tieto,
Ansökan Lokförare, Tieto education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan kan göras med:

  • intyg med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • motsvarande utländsk utbildning, och - avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.

Likvärdig utbildning är:

  • Gymnasieexamen från gymnasieskolan
  • Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
  • Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
  • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
  • Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola

Som urval till utbildningen görs yrkespsykologiska tester. Du behöver också ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet

Betygen bifogas i ansökan du gör via webbanmälan.

Du som yrkar validering behöver också skicka in styrkt arbetsgivarintyg i samband med ansökan, läs mer på sidan,
Förkunskapskrav lokförare

2. Webbaserat förtest

Ett webbaserat förtest skickas ut 1-2 veckor efter att ansökan stängt till de sökande som har betalat kostnaden för testet. Info om hur du betalar meddelas efter sista ansökningsdag. Info inom kort.
För att ta sig vidare i alla steg sker sedan ett urval med testresultat och betyg som grund.

3. Förberedande yrkespsykologisk undersökning

Du som har klarat förtestet, till förberedande yrkespsykologisk undersökning i Nässjö. Mer info inom kort.

4. Slutförande yrkespsykologisk undersökning

Mer info kommer.

5. Inför antagning

Sökande graderas utifrån resultat på yrkespsykologisk undersökning och betyg. Studerande med godkända resultat kontaktas av skolan för mer information angående läkarundersökning och antagning.

6. Start

Utbilningen startar måndag 13 januari 2025.

Kostnader i samband med urvalsprocessen

Urvalstesterna och även eventuella resor och andra omkostnader i samband med testerna, som görs på plats i Nässjö, betalar du som söker för.

  • Webbaserat förtest
  • Förberedande yrkespsykologisk undersökning
  • Fördjupad psykologtest med intervju

Läkarundersökningen bokar och bekostar du själv för enl. taxa hos anlitad läkare. 

Information om yrkespsykologisk undersökning för lokförare

Nässjöakademin anlitar leg. psykolog för att ansvara för den inledande yrkespsykologiska undersökningen (YPU). Godkänd YPU är en förutsättning Transportstyrelsen beslutat om för att kunna kandidera i urval till lokförarutbildning. I den yrkespsykologiska undersökningen prövas lämpligheten för lokföraryrket med hjälp av psykologiska tester och intervju. Om du blir godkänd på den yrkespsykologiska undersökningen får du ett intyg som du kommer att behöva när du ansöker om förarbevis. Dina resultat på den yrkespsykologiska undersökningen används i urvalet till utbildningen.

Den yrkespsykologiska undersökningen genomförs i flera steg. Du kommer att få göra ett webbaserat förtest som första steg. Om du blir godkänd på förtestet kallas du till steg två som är tester på plats i Nässjö. Blir du godkänd på steg två kallas du till steg tre som är ytterligare tester och intervju på plats i Nässjö.

Kontakt

Expandera Minimera

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö
nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.