Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kvalificerad kontaktledningstekniker | 1 år, 260 YH-poäng

Kontaktledningstekniker är yrket för dig som gillar att arbeta utomhus, är social, säkerhetsmedveten, noggrann och intresserad av mekanik.

Som kontaktledningstekniker arbetar du med att ersätta gamla kontaktledningar med nya och att underhålla och laga de befintliga kontaktledningarna. Du arbetar med el- och trafiksäkerhet på järnvägsspåren och du är en viktig pusselbit för att infrastrukturen ska fungera på bästa sätt. Till din hjälp har du spårgående fordon och du jobbar från korg. Yrket utövas utomhus och innebär att följa ritningar och att ha god materialkännedom. Det är ett fysiskt arbete som kräver god kondition och stor rörlighet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är 44 veckor och läggs upp i nära samverkan med regionala och nationella entreprenadföretag vilket innebär att utbildningens innehåll motsvarar kraven som dina framtida arbetsgivare ställer.

Övningsanläggning

Utbildningens praktiska övningar görs på skolans fullt utrustade övningsanläggning,
Övningsanläggning med spår, kontaktledningar och ställverk.

Praktik – Lärande i arbete (LIA)

14 veckor av utbildningstiden är praktik, Lärande i arbete (LIA) ute på företag och är en första kontakt med dina framtida arbetsgivare.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Kostnad för eventuellt boende och resor under LIA betalas av den studerande. Det finns möjlighet att ansöka om stipenium via Aktiestinsen för kostnader relaterade till LIA. Eventuellt stipendium betalas ut efter utbildningen.

Efter utbildningen

Kontaktledningstekniker är ett yrke med karriärmöjligheter och utrymme för personlig utveckling. Det finns ett stort behov av fler kontaktledningstekniker vilket skapar mycket goda möjligheter för arbete efter avslutad utbildning. Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för yrkesrollen.

Studiestöd och examen

Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen.

Kvalificerad kontaktledningstekniker, 1 år, 260 YH-poäng

 • Arbeten och byggnation på kontakt- och hjälpkraftsystem, 20 YH-p
 • Behörighet för röjsåg, 3 YH-p
 • Byggnation av kontaktledning med elektriska kopplingar, 20 YH-p
 • Elkraftteknik, 20 YH-p
 • Ellära, 20 YH-p
 • Elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar, 5 YH-p
 • Introduktion för järnvägstekniker, 7 YH-p
 • Järnvägens elkraftkraftsförsörjning, 10 YH-p
 • Järnvägsteknik och säkerhet för tekniker, 14 YH-p
 • Komponent- verktygskännedom och montage, 15 YH-p
 • LIA 1, 20 YH-p
 • LIA 2, 50 YH-p
 • Lågspänningsinstallationer och föreskrifter vid järnvägen, 13 YH-p
 • Praktisk ellära, 20 YH-p
 • Projektarbete/examensarbete, 15 YH-p
 • Stabilitetspåverkan i spår, 2 YH-p
 • Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning, 6 YH-p

Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Kvalificerad kontaktledningstekniker, 1 år, 260 YH-poäng

Ansökan är öppen 5 februari-31 maj 2024 via Tieto,
Ansökan Kvalificerad kontaktledningstekniker, Tieto education Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Terminstider för utbildningsstart 2024:

 • Termin HT24: 19 augusti 2024-10 januari 2025
 • Termin VT25 :13 januari-4 juli 2025
 • Termin HT25: 4 augusti-12 september 2025

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.