Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ansökningsprocessen lokförare

Hur ser ansökningssprocessen för lokförare ut? Nedan ser du vilka datum och kostnader som gäller för ansökningsprocessen till utbildningsstart 2021.

1. Ansökan via webbanmälan.

Ansökan är öppen 1 april till 15 augusti 2020.
Ansökan kan göras med betyg från gymnasiet, vuxenutbildning eller utländsk examen som styrker grundläggande behörighet och särskild behörighet.

För att kunna  bli antagen till utbildningen ska du klara urvalsstesterna, ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet och minst betyget E (G) i följande kurser: 

- Svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk 1 (A)
- Matematik 1a, 1b, 1c (A)
- Engelska 5 (A) 

Betygskomplettering skickas till:
Nässjöakademin, Box 174, 571 22 Nässjö
eller bifoga inskannade betyg till nassjoakademin@nassjo.se

Du som yrkar validering behöver också skicka in styrkt arbetsgivarintyg i samband med ansökan.

2. Webbaserat förtest:
Ett webbaserat förtest skickas ut den 25 augusti till de sökande som har betalat kostnaden för testet. Sista dag för att göra testet är 31 augusti kl 15.00. Kostnad 300 kr. Info om hur du betalar meddelas efter sista ansökningsdag. För att ta sig vidare i alla steg sker sedan ett urval med testresultat och betyg som grund. 

3. Psykologtest:
Till vecka 37 kallas, du som har klarat förtestet, till förberedande yrkespsykologisk undersökning. Kostnad 700 kr.

4. Yrkespsykologisk undersökning:
Till vecka 39 kallas ett urval sökande, baserat på resultat i psykologtestet, till slutförande av yrkespsykologisk undersökning. Kostnad 1500 kr.

5. Läkarundersökning
Sökande godkända på yrkespsykologisk undersökning i steg 4 ska skicka in läkarintyg senast 4 november.

Läkarundersökningen bokas och bekostas av dig som söker.

Läkarundersökningen får endast göras av de läkare som har särskilt tillstånd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfrån Transportstyrelsen, enligt förteckning på Transportstyrelsens hemsida.

Mera information om de medicinska kravenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också på Transportstyrelsens hemsida.

6. Antagning
Sökande graderas utifrån resultat på yrkespsykologisk undersökning och betyg.
Ledningsgruppen fattar beslut om antagning.

7. Antagningsbesked
Antagningsbesked skickas ut 6 november.

8. Start
Utbilningen startar måndag 11 januari 2021.

Kostnader i samband med urvalsprocessen

Urvalstesterna och även eventuella resor och andra omkostnader i samband med testerna, som görs på plats i Nässjö, betalar du som söker för.

  • Kostnad för webbaserat förtest: 300 kr (steg 1)
  • Kostnad för förberedande yrkespsykologisk undersökning: 700 kr (steg 2)
  • Kostnad för fördjupad psykologtest med intervju: 1500 kr (steg 3)

Går du vidare och gör alla tre tester är den sammanlagda kostnaden 2500 kr.
Läkarundersökningen bokar och bekostar du själv för enl. taxa hos anlitad läkare. 

Information om yrkespsykologisk undersökning för lokförare

Nässjöakademin har anlitat leg. psykolog Lisa Bengtsell från Prodest för att ansvara för den inledande yrkespsykologiska undersökningen (YPU). Godkänd YPU är en förutsättning Transportstyrelsen beslutat om för att kunna kandidera i urval till lokförarutbildning. I den yrkespsykologiska undersökningen prövas lämpligheten för lokföraryrket med hjälp av psykologiska tester och intervju. Om du blir godkänd på den yrkespsykologiska undersökningen får du ett intyg som du kommer att behöva när du ansöker om förarbevis. Dina resultat på den yrkespsykologiska undersökningen används i urvalet till utbildningen.

Den yrkespsykologiska undersökningen genomförs i flera steg. Du kommer att få göra ett webbaserat förtest som första steg. Om du blir godkänd på förtestet kallas du till steg två som är tester på plats i Nässjö. Blir du godkänd på steg två kallas du till steg tre som är ytterligare tester och intervju på plats i Nässjö.

Information till dig som tidigare genomfört hela eller delar
av den yrkespsykologiska undersökningen för lokförare

Är du godkänd sedan tidigare av leg. psykolog Lisa Bengtsell på hela den yrkespsykologiska undersökningen och har fått ett intyg utfärdat så kan dina resultat från de testerna att användas i urvalet under den femårsperiod intyget är giltigt.

Om du blivit godkänd i yrkespsykologisk undersökning av annan psykolog kommer du inte kunna använda
dina resultat i antagningen utan du kommer att få göra om alla delar.

Om du blivit underkänd av leg. psykolog Lisa Bengtsell på någon del av den yrkespsykologiska undersökningen tidigare så kommer du att få besked efter att ansökningstiden gått ut om du får göra om hela eller delar av testerna. Observera att det måste gå minst sex månader mellan testtillfällena, vilket innebär att du inte kan söka den här terminen om du gjort någon del av de yrkespsykologiska testerna för nämnd psykolog inom sex månader från sista ansökningsdatumet.

Tillbaka

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.