Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kvalificerad bantekniker

Som bantekniker är du en del av det viktiga arbetet att förbättra järnvägsspåren och säkerställa att tågen kommer fram i tid. Som bantekniker arbetar du med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår.

Arbetsuppgifter

En banteknikers vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska. Arbetet kan ske både i tunnelbanor, på spårväg och järnväg.

Att jobba som bantekniker är mycket varierande och du jobbar i arbetslag och tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. Arbetet sker oftast utomhus i nästan alla väder och genomförs utifrån när trafiken på spåren kan stängas av vilket kan innebära nattarbete och arbete under tidspress.

Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är ettårig på heltid.

Praktik – Lärande i arbete (LIA)

17 veckor av utbildningstiden är praktik, sk. Lärande i arbete (LIA) ute på företag. Här får du möjlighet att praktiskt tillämpa din nyförvärvade kunskaper samtidigt som du får en första kontakt med dina framtida arbetsgivare.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden.

Efter utbildningen

Det finns ett stort anställningsbehov av bantekniker och arbetsmarknaden ser mycket god ut de kommande åren. Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för yrkesrollen.

Studiestöd och examen

Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningens huvudman

För utbildningens genomförande ansvarar TCC. Läs mer om utbildningen och TCC. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontaktperson för utbildningen se TCC hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka

Mer information

Expandera Minimera

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

nassjoakademin@nassjo.se

Logotype Myndigheten för yrkeshögskolan

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.