Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förkunskapskrav spårsvetsare

Till yrkesutbildningen är du alltid välkommen att söka.

Grundläggande behörighet

Behörighetskrav enligt förordning (2024:107)

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och,

  1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper eller,
  2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  3. Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Har du annan utbildning eller erfarenhet?

Då kan du bli validerad och därmed bli behörig till utbildningen ändå. Validering innebär att vi gör en kartläggning och bedömning av din kompetens och kvalifikationer. Det spelar ingen roll om du har lärt dig det du kan inom det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, i Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

Vi på Nässjöakademin gör alltid en personlig bedömning om våra sökande.

Hälsoundersökning

Du behöver genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. Läkar- och optikerundersökningen bekostar du själv. Läs mer på Transportstyrelsen webbplats,

Kontakt

Expandera Minimera

Torbjörn Trägårdh
Tel: 0380-51 72 51
E-post: torbjorn.tragardh@nassjo.se

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö
nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.