Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

GDPR för dig som ansöker

Du har inför, eller i samband med att du blir registrerad rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen. Detta finns reglerat i dataskyddsförordningen som är antagen på EU-nivå. 

Nässjö kommun, genom kommunstyrelsen, avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig som person. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av studerande eller sökande till kurs eller utbildning. 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna skapa en rättssäker process kring ansökan, antagning, studieplanering, studier, betyg, examen och myndighetsrapportering. 

De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är följande:
Personnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress, och eventuella bilagor som du bifogar ansökan.

De ändamål som finns med den aktuella personuppgiftsbehandlingen är underlag för antagning och betygssättning. Den rättsliga grunden är myndighetsutövande. 

De uppgifter som finns registrerade lämnas till berörda myndigheter. 

Uppgifterna om dig lagras i enlighet med nuvarande riktlinjer. 

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med kommunens hantering eller av annat skäl. 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

Kontakt

Expandera Minimera

Utbildningschef
Helen Tarenius
0380-51 72 60

Dataskyddsombud
Erik Selander
0380-51 75 19
dataskyddsombud@hoglandet.se

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö
nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.