Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av den naturvetenskapliga världen? Här utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig till exempel att se samband mellan olika ämnen och mellan teori och verklighet. Stående inslag i undervisningen är laborationer, exkursioner och studiebesök.

Som elev övas du i att kritiskt iaktta men även tolka och redovisa resultat. Du arbetar med datorer och annan utrustning för att kunna göra undersökningar och presentera dem på ett intresseväckande sätt. Du utvecklar din analytiska förmåga, ökar din kreativitet och stimulerar din nyfikenhet. Programmets tyngdpunkt ligger på matematik och naturvetenskap men en viktig del är också att utveckla dina språkkunskaper. Matematik är ett viktigt ämne som hjälper oss att beskriva och förstå verkligheten. Inom naturvetenskapen studeras sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle till exempel inom medicin och teknik.

Vårt mål är att:

  • Du står väl rustad kunskapsmässigt för vidare studier och framtida yrkesliv
  • Dina studier på naturvetenskapsprogrammet ger dig glädje och aha-upplevelser
  • Du lär dig att i tal och skrift föra fram dina resultat och åsikter
  • Du utvecklar din förmåga att ta ansvar och samarbeta
  • Du stimuleras att lösa problem, se möjligheter och ta initiativ
  • Du skaffar dig självförtroende och en god allmänbildning

Inriktningar

Brinellgymnasiet erbjuder två inriktningar på naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle:

- Naturvetenskap
Ger den bredaste behörigheten till utbildning på universitet och högskola. Du fördjupar dig i matematik, biologi, fysik och kemi.

- Naturvetenskap och samhälle
Har den tvärvetenskapliga karaktären. Du fördjupar dig i samhällskunskap och läser dessutom geografi samt en fördjupningskurs inom biologi, fysik eller kemi. Du får också läsa en kurs i miljö- och energikunskap.

Framtidsutsikter och vidare studier

Programmet förbereder dig för fortsatta studier.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Biologi 1, 100 p
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p

Moderna språk, 100 p

Inriktningar
- Naturvetenskap

Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p
Programfördjupningar
Bioteknik, 100 p
Engelska 7, 100 p

- Naturvetenskap och samhälle
Geografi 1, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Programfördjupningar
Biologi 2, 100 p
Engelska 7, 100 p
Matematik 4, 100 p
Miljö- och energikunskap, 100 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
NA - Naturvetenskapsprogrammet
IMVNA - Individuellt alternativ riktat mot NA

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Thomas Claesson
0380-51 87 12
thomas.claesson@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Marcus Nordal
0380-51 83 35
marcus.nordal@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.