Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Erkaboskolan

Resursenheten på Erkaboskolan är ett stöd för samtliga skolor i Nässjö kommun. Verksamheten riktar sig mot elever i årskurs 1-9 som behöver extra stöd.

Vår verksamhet

Resursenhetens verksamhet vänder sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Behoven kan se olika ut men gemensamt är att eleverna just nu inte klarar av sin skolgång i den ordinarie skolan. Eleverna har fortfarande sin tillhörighet på hemskolan, men har hela eller del av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp på resursenheten.

Undervisningen sker i mindre grupp med en hög personaltäthet. På resursenheten får eleverna både särskilt stöd och anpassad undervisning. Pedagogerna på resursenheten har både utbildning och lång erfarenhet av undervisning. Samverkan sker regelbundet med hemskolan men också med de personer och myndigheter som finns i elevens närhet.

Beslut om placering görs i samråd mellan vårdnadshavare, rektor på hemskolan och verksamhetschef på resursenheten.

Vår målsättning

Resursenheten är en del av den ordinarie grundskolan i Nässjö kommun. Uppdraget vilar därför på samma nationella och lokala styrdokument som övriga grundskolor.

Målsättning för undervisningen är lärande utifrån en helhetssyn för att stärka elevens självtillit och ge de bästa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling. Målet är också att eleverna ska känna sig trygga och trivas med sin skolsituation och kunna återgå till undervisningen i ordinarie skola.

Meny

Maten i skolrestaurangerna varierar både med årstid och teman. Här hittar du menyn.

Här ligger skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Nässjökartan kan du se elevområden och var alla skolor ligger.

Kontakt

Expandera Minimera

Telefon
Årskurs 1-6, 0380-51 79 62
Årskurs 7-9, 0380-51 79 63

Adress

Brinellgatan 16
571 36 Nässjö

Rektor/verksamhetschef
Frida Hallin
0380-51 84 57
frida.hallin@nassjo.se

Specialpedagog
Elin Mattsson
0380-51 81 28
elin.mattsson@nassjo.se

Frånvaro och sjukanmälan
Anmäl frånvaro via Edlevo,
Edlevo

Information om frånvarorutiner,
Frånvaro och sjukanmälan


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.