Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vikskvarn

Exempelbild

Vikskvarn är ett storslaget och väldigt varierat naturområde med stora naturvärden. Det är också ett populärt friluftsområde - Höglandsleden passerar naturreservatet och det finns flera anordningar.

Vikskvarn med Storkvarnån är med Almesåkraformationen en geologisk nyckellokal på 189 hektar. Området är riksintresse för naturvård och delar av området ingår i Natura 2000. Almesåkraformationen är en serie av sedimentära och omvandlade bergarter främst kvartsiter, konglomerat och lerskiffrar. Här finns också diabas. Diabasen och kvartsiten bildar på flera ställen kraftiga rasbranter ner mot ån. Området, som till största delen består av grov granskog, tillhör de klassiska studielokalerna för berggrundsgeologi.

Rasbranterna mot ån är mäktiga och området erbjuder en storslagen natur, med spår av gångna tiders odlarmöda och svunnen kvarnepok. Utmed Storkvarnån finns ett antal värdefulla skogsnyckelbiotoper, bestående av barrbladsumpskog, hällmarksskog, rasbrant och naturlig skogsbäck. Här förekommer också brokig tagellav, brunpudrad nållav och gränsticka.

I Storkvarnån finns flera strömsträckor som är viktiga miljöer för en mängd organismer. Här lever till exempel ett livskraftigt bestånd av strömlevande öring samt elritsa, gädda och lake.

I området finns parkering, vindskydd, eldstad och leder.

Kontakt

Vikskvarn, Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cirka 3 km söder om Almesåkra kyrka och 15 km sydväst om Nässjö.

Missa inte!

Almesåkra hembygdsgård och sockenstuga

Hembygdsgården ligger på vägen mellan Almesåkra och Holma. Almesåkra socken i Nässjö kommun har gaml...

bild på en skylt. på skylten står det höglandsleden. 

Höglandsleden i flera etapper

Höglandsleden är en 44 mil lång naturupplevelse som sträcker sig över hela det Småländska höglandet ...

Huluberget

Huluberget är med sina 364 meter över havet Götalands näst högsta punkt. På toppen finns ett ståtlig...