Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bodafors Kyrka

Exempelbild

Bodafors är känt för sin träindustri och möbeltillverkning, inte minst för Svenska Möbelfabrikerna AB. Det är också tack vare Svenska Möbelfabrikerna som Bodafors kyrka fick sitt nuvarande utseende, som Ralph Erskine är arkitekten bakom.

1954 togs en första kontakt med den berömde arkitekten Ralph Erskine, eftersom kyrkan behövde ett större församlingsrum.

Erskines idé var att bygga in den gamla kyrkan i den nya - i söder finns ett atrium som släpper in ljus och rymd. Kyrkobyggnaden är byggd i modernistiskt stil och starkt inspirerad av den lokala träindustrin. Fasaden är helt i trä och består av impregnerade furubrädor i olika bredd. Erskine ansåg att den estetiska variationen i skapandet var viktig för den urbana identiteten och varierade därför fasaderna med olika formelement. Insidan är klädd i fanér, dopfunten tillverkad i ädelträ och altarring och predikstol är gjorda i vresfursfanér.

Erskines arkitektur har beskrivits som social, humanistisk, ekonomisk, topografisk, ekologisk och klimatanpassad, och var på många sätt före sin tid. Klimatanpassningen tar sig till exempel uttryck i kyrkans karakteristiska skärmtak ovanför ingångarna, och trapporna som är fristående från fasaden för att undvika köldbryggor.

Kyrktornets inåtvinklade pulpettak kan liknas vid en uppslagen bok, och är enligt Erskine själv en metafor för Bibeln.

Mer information och kontakt

Missa inte!

Eketorp naturreservat

Naturreservatet Eketorp är ett varierat skogsområde med mycket död ved. Här trivs flera växt- och dj...

Kulturgatan Bodafors

På den anrika Magasinsgatan i Bodafors, där Svenska Möbelfabrikerna en gång blomstrade, finns mycket...

Nämndemannagården

Nämndemannagården erbjuder trädgårdsvisningar med fika eller mat, konferens- och festarrangemang sam...