Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Eketorp naturreservat

Exempelbild

Naturreservatet Eketorp är ett varierat skogsområde med mycket död ved. Här trivs flera växt- och djurarter som är beroende av gammal och varierad skog.

Området domineras av en luckig granskog med senvuxna, kvistiga och krumma träd på solvarma bergkrön som resliga grovgranar i örtrik sumpskog. Utöver gran finns även tall, björk, asp, sälg samt även klibbal i blötare delar. På träden växer gott om hänglavar, bland annat har den rödlistade arten garnlav noterats i området. Flera ovanliga svampar och lavarter växer i skogen.

Bland djurlivet märks exempelvis skogsmesar, hackspettar och korsnäbbar.

Mer information

Eketorp naturreservat, Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beläget 6 kilometer nordväst om Bodafors. Området ligger mellan Sjöbo och Hjärtsöla, sydost om Almesåkrasjön.

Missa inte!

Ett litet vattenfall och en porlande bäck

Vikskvarn

Vikskvarn är ett storslaget och väldigt varierat naturområde med stora naturvärden. Det är också ett...

Emåns Ekomuseum

Välkommen att upptäcka och experimentera i det porlande museet det skvätter om!...

Almesåkra hembygdsgård och sockenstuga

Hembygdsgården ligger på vägen mellan Almesåkra och Holma. Almesåkra socken i Nässjö kommun har gaml...