Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stöd i eget boende - lättläst

Olika stöd vid olika behov.

Hemtjänst

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva stöd i ditt hem för att städa, tvätta, handla mateller för att sköta din hygien.

Då kan du ansöka om hemtjänst.

Personlig assistent

Om du har en väldigt svår funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp med att
äta, tvätta dig, klä dig och att tala med andra.

Då kan du ansöka om personlig assistans.

Ledsagare

Om du inte kan gå ut själv, till exempel för att göra en aktivitet.

Då kan du ansöka om en ledsagare som kan följa dig.

Avlösarservice

Familjen kan behöva vara ledig ibland.

Då kan du ansöka om avlösarservice.

Det är en person som kommer hem och tar hand om den som behöver hjälp.

Korttidsvistelse

Familjen kan behöva vara ledig ibland

Då kan personen med funktionsnedsättning ansöka om att vara på ett korttidshem eller på läger.

Det går också att få vara i en familj.

Korttidstillsyn

Ett fritids för ungdomar mellan 13 och 21 år där du kan vara före eller efter skoltid.

Boendestöd

Du kan ansöka om boendestöd ifall du har en psykisk funktionsnedsättning, autism eller utvecklingsstörning och du behöver stöd i vardagen men inte kan ta emot hemtjänst.

Du kan få praktisk hjälp till exempel med att städa.

Du kan även få stöd att hitta sysselsättning och kontakter i samhället.

Trygghetslarm

Du som har en svår funktionsnedsättning och ramlar ofta och är otrygg kan ansöka om ett trygghetslarm att använda vid akuta situationer.

Larmet går till personal som kommer och hjälper dig.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.