Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nämnder - lättläst

För varje verksamhetsområde i kommunen finns en nämnd. Varje nämnd beslutar om sin verksamhet.

De ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Antalet ledamöter i nämnderna varierar mellan 3 och 13.

Varje nämnd har en förvaltning med anställda.

De anställda förbereder ärenden och genomför de beslut som politikerna i nämnden har fattat.

De anställda driver också all den verksamhet som nämnden har ansvaret för.

I Nässjö kommun finns:

  • Barn- och utbildningsnämnd
  • Socialnämnd
  • Kultur- och fritidsnämnd
  • Teknisk servicenämnd
  • Samhälsplaneringsnämnd
  • Kommunstyrelsen
  • Överförmyndarnämnd

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.