Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunfullmäktige - lättläst

Kommunfullmäktige i Nässjö består av 51 personer. Nässjöborna väljer politiker vart fjärde år.

Kommunfullmäktige kallas ibland kommunens riksdag.

Kommunfullmäktige beslutar i viktiga frågor.

En viktig fråga är hur mycket pengar kommunen ska satsa på olika saker, till exempel på skolor eller på gator och vägar.

Kommunfullmäktige beslutar också hur hög kommunalskatten skall vara.

Kommunfullmäktige beslutar vilka personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i nämnderna.

Kommunfullmäktige sammanträder 6 gånger under våren och 4 gånger under hösten.

Sammanträdena hålls i Stora salen i stadshuset.

Allmänheten får komma och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden.

Innan kommunfullmäktige beslutar i en fråga ska frågan först ha diskuterats i kommunstyrelsen eller i en nämnd.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Kurt Johansson.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.