Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Det här gör Nässjö kommun:

  • Nässjö kommun har sitt diarium på nätet för att alla politiska beslut och beslutsunderlag ska vara lätta för alla att få tag på och ta del av.
  • Sedan 2016 har de sju minsta kransorterna en egen medborgarbudget. Det innebär att invånarna själva lämna förslag och röstar på vilka investeringsåtgärder de vill ska genomföras.
  • Det nya aktivitetsområdet med bland annat en ny skatepark bakom sporthallen håller på att växa fram och blir en ny mötesplats för både unga och gamla. Barn- och ungdomar har varit delaktiga i utformandet av området och vilka aktiviteter som ska finnas där.

Det här kan du göra själv:

  • Om du inte är nöjd med hur något i samhället funkar så finns det ett väldigt bra sätt att lösa det på – engagera dig politiskt!
  • Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.
  • Visa civilkurage. Om du ser någon vara våldsam mot någon annan – sätt ner foten, säg ifrån och anmäl det.
  • Ha koll på vad som händer i världen och i din närhet så att du kan fatta informerade beslut kring frågor som är viktiga för dig.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.