Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Trafikstrategi 2020-2023

Nässjö kommun har en ny trafikstrategi, antagen av kommunfullmäktige den 11 juni 2020.

Strategin anger både strategisk inriktning och vilka konkreta åtgärder som ska prioriteras de närmaste tio åren för att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett hållbart trafiksystem idag och i framtiden. Trafikplanen fokuserar därför särskilt på åtgärder som förbättrar för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Extra fokus har lagts på åtgärder i Nässjö stad och i Forserum.

Hösten 2019 hade både allmänheten och olika instanser möjlighet att lämna synpunkter på strategin, då under namnet ”Trafikplan”. Vi fick in många synpunkter och tack vare dem har dokumentet arbetats om och förbättrats. Tack till alla som engagerade sig! Alla synpunkter med svar och kommentarer om eventuella ändringar och tillägg som gjorts, finns nu sammanställda. Allmänhetens synpunkter, organisationers synpunkter samt trafikstrategin finns att ta del av nedan.

Kontakt

Expandera Minimera

Trafikingenjör
Tekniska serviceförvaltningen
tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.