Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vattentjänstplan samt Vatten- och avloppsplan 2024-2028

Nässjö kommun har sedan den 21 mars 2024 en ny Vatten- och avloppsplan för perioden 2024-2028. Den nya VA-planen ersätter den tidigare som varit gällande under perioden 2019-2023. Nässjö kommun har sedan detta datum även ny en Vattentjänstplan.

VA-Planen och Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster samt hur den allmänna VA-anläggningen ska hantera en ökad belastning på grund av skyfall och andra klimatrelaterade händelser. Planerna innehåller även information om föreslagna utbyggnadsområden för VA samt olika åtgärder som föreslås genomföras under planperioden. Uppföljning av VA-planen och Vattentjänstplanen sker årligen.

VA-planen och Vattentjänstplanen har varit föremål för såväl samråd som granskning, där det funnits möjlighet att komma med synpunkter på dokumentens innehåll och utformning. Synpunkterna har sedan arbetats in i respektive dokument. VA-planen och Vattentjänstplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 mars 2024.

Antagandehandlingar

Vatten- och avloppsplan 2024-2028.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Vattentjänstplan.pdf Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.