Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Emåskolan, F-3

Välkommen till Emåskolan. Skolan har cirka 140 elever från förskoleklass till och med årskurs 3 med tillhörande fritidshem.

Emåskolan ligger i samhället Bodafors med närhet till naturen. Skolan är nyrenoverad med fräscha lokaler, ny inredning och innovativa IT-lösningar. Vi har förmånen att få vara med och utbilda morgondagens lärare genom ett nära samarbete med lärarutbildningen på Jönköping University.

Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Emåskolan ska vara.

Här arbetar vi varierat med tvålärarsystem, klasslärare och storklasser där eleverna delas in i grupper. Personalen samverkar för varje elevs utveckling.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat.

På Emåskolan får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att barnen ska ha en bra vardag.

Barnen har tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. Skoldagen börjar klockan 08.20 alla dagar.

Inflytande och delaktighet

Skolan har både elevråd och samråd för vårdnadshavare.

Skoldagen börjar klockan 08.20 alla dagar.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritidshemmet fungerar som en bro mellan skola och fritid. Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen på fritids ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra.

På Emåskolan finns två fritidsavdelningar, Musse Pigg och Björnligan. Fritids har aktiviteter både inomhus och ute på skolgården. Vi går även på utflykter i närområdet för att skapa nya utmaningar och variation i undervisningen. I verksamheten ingår många olika slags aktiviteter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

Fritidshemmet är öppet mellan klockan 06.30 - 18.30 på vardagar. Vid behov kan förskola/fritidshem öppna klockan 06.00. För att lämna sitt barn tidigare än klockan 06.30, krävs intyg från arbetsgivare.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Emåskolans elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Vid behov finns även tillgång till andra yrkeskategorier som ingår i Nässjö kommuns centrala elevhälsoteam.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Emåskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Skogsborgs kök. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.