Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Kontaktfamilj, kontaktperson, jourhem

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person. Genom att bli jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan du ge ett barn eller en tonåring möjlighet till nya positiva kontakter och erfarenheter.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett viktigt stöd till barn och ungdomar som behöver en trygg vuxen, utanför sin familj, att anförtro sig åt och göra aktiviteter tillsammans med. Uppdraget som kontaktperson ser olika ut beroende på vilka behov som finns. Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i veckan. Ni kanske går en promenad, fikar, tränar eller går på bio. För många barn och ungdomar handlar det också om att få en förebild.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi oftast någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en annan person. Du behöver vara över 18 år.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du mot ett barn eller ett syskonpar i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Du är ett stöd för ett barn eller en ungdom som kanske har drabbats av sjukdom i familjen, ekonomiska problem, missbruk eller har ensamstående föräldrar som behöver stöd. När barnet kommer på besök gör ni vardagliga saker tillsammans. Det viktigaste är att barnet känner sig välkommet och att du har tid för barnet.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Tanken är att barnet eller ungdomen bor i jourhemmet en kortare period under tiden som socialtjänsten utreder barnets framtida behov. I ett jourhem måste det oftast vara en vuxen hemma på heltid och finnas tillgänglig för det placerade barnet eller ungdomen.

Ekonomisk ersättning och stöd

Uppdragen innebär ingen anställning. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer (SKL). Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg för mat och aktiviteter eller andra utlägg. Du får också stöd och handledning vid behov.
SKL information om ersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Du är välkommen att skicka e-post eller ringa en familjehemssekreterare inom enhet barn och familj. Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en familjehemssekreterare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och ni kan också passa på att ställa frågor. Familjehemssekreterare gör sedan en utredning och tar registerutdrag från polis, socialtjänst och kronofogden.
Socialförvaltningens informationsfolder om att vara ett stöd till barn eller ungdomPDF

Lämna intresseanmälan

Är du intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller jourhem kan du lämna din intresseanmälan via självservice.
Intresseanmälan att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller jourhem, Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går även att skriva ut nedan blanketter, för vanlig postgång (adress finns i blankettens sidfot), märk kuvertet med "ansökan".

MedgivandeblankettWord
Intresseanmälan/ansökningsblankett (publiceras inom kort - personal har tillgång till pdf så länge).


Kontakt

Expandera Minimera

Handläggare Johanna Steen
0380-518554
johanna.steen@nassjo.se

Handläggare Anita Wilnerzon-Thörn
0380- 51 85 52
anita.wilnerzon-thorn@nassjo.se

För kontakt med familjehemssekreterare
ring medborgarkontoret 0380-51 80 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.