Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Enkelt avhjälpta hinder

En tillgänglig fysisk miljö är en av förutsättningarna för att funktionsnedsatta personer ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Men en ökad tillgänglighet är bra för alla.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

Sedan 2001 säger plan- och bygglagen att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler och på platser dit allmänheten har tillträde. Till exempel butiker, restauranger, caféer, bibliotek och receptioner, gator, torg, lekplatser och parker.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder

  • höga trösklar
  • avsaknad av ledstänger
  • tunga dörrar
  • olämpligt placerade dörröppnare
  • bristande kontrast- eller varningsmarkering
  • ojämn markbeläggning
  • ränndalar på gångbanor
  • bristande utformning av p-platser för rörelsehindrade

  Anmäl enkelt avhjälpta hinder

  Om du upptäcker ett hinder som du tror omfattas av reglerna om enkelt avhjälpta hinder kan du anmäla detta till samhällsplaneringsnämnden, samhallsplaneringskontoret@nassjo.se.

  eller:

  Nässjö kommun
  Samhällsplaneringskontoret
  571 80 Nässjö

  Ange så noggrant som möjligt vilken lokal eller plats som anmälan gäller, helst med adress. Beskriv hindret och bifoga gärna ett foto. Uppge ditt namn och telefonnummer. En handläggare tar hand om din anmälan, gör en besiktning på platsen, bedömer om det kan anses vara ett enkelt avhjälpt hinder, kommunicerar med fastighetsägaren och föreslår åtgärder.

  Läs mer om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder på Boverkets webbplats: Enkelt avhjälpta hinder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Felanmälan

  Klicka här för att komma till Nässjö kommuns system felanmälan.


  Dolt fält, måste ligga längst upp
  Vad kan vi göra bättre?
  Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.