Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Isåsa 1:2 (Isåsa trädgårdsstad)

Översiktsbild som visar planområdets geografiska läge i förhållande till andra stadsdelar i Nässjö.

Planbesked detaljplan

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 13 december 2023 § 173 om positivt planbesked och Samhällsplaneringskontoret fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Planområdet ligger i sydöstra delen av Nässjö stad.

Sökanden inkom den 20 september 2023 med en begäran om planbesked för fastigheten Isåsa 1:2. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan som möjliggör ett nytt bostadsområde med en-, två- och flerbostadshus samt skola. Inspiration till området är den planeringsprincip som kallas trädgårdsstaden.

Tillhörande handlingar

Planbesked Isåsa 1 2.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.