Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Strategi för Nässjö kommuns boendeplanering

Strategin ska fungera som en plan för bostadsförsörjningen i kommunen. Den beskriver Nässjö kommuns förutsättningar, utmaningar och behov kopplat till bostadsförsörjningen.

Ett förslag till ny strategi för Nässjö kommuns boendeplanering var ute på remiss 15 oktober-31 december 2021. Under remissen kom 21 svar in. Inkomna synpunkter har medfört ett antal kompletteringar, ändringar och förtydliganden av såväl beskrivande och analyserande avsnitt som målformuleringar och åtgärder.

Antagandehandlingen behandlas politiskt av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2022.

Strategin ska fungera som en plan för bostadsförsörjningen i kommunen. Den beskriver Nässjö kommuns förutsättningar, utmaningar och behov kopplat till bostadsförsörjningen. Den innehåller mål och åtgärder för boendeplaneringen. Strategin beskriver vilka verktyg som står till förfogande för en kommun i boendeplaneringen. Den beskriver också nationella, regionala och lokala mål och planer som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

När strategin är antagen publiceras den i kommunens Författningssamling.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.