Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kurs | Yrkessvenska

Vill du utveckla dina medarbetare och skapa möjligheter för bättre samarbete? Kursen i yrkessvenska för personer med annat hemspråk än svenska ger företaget goda förutsättningar till ökad trivsel och lönsamhet. 

För vem?

Vår arbetskraft präglas av en stor andel som inte har svenska som modersmål. Yrkessvenska vänder sig till företag som vill förbättra sin personals språkutveckling men också förståelsen för sociala koder och därigenom utveckla medarbetarnas kapacitet och kompetens.

I det integrationsuppdrag som Nässjö lärcenter har erbjuder vi yrkessvenska till företag som vi har ett samarbete med.

Syfte

Genom bättre språkförståelse stärks den enskilde medarbetarens självkänsla och förutsättningarna för att medarbetarna ska känna delaktighet, engagemang och trivsel ökar. Även samarbetet mellan kollegor blir bättre om kommunikationen fungerar och antalet missförstånd kan minska. Ökad förståelse för sociala koder, rutiner, arbetsgång och säkerhetsföreskrifter gör företaget mer effektivt samtidigt som det skapar ett gott arbetsklimat för alla.

Mål

Deltagarna kommer att få förståelse, kunskap och praktiska verktyg för att utvecklas i sin roll som anställd på företaget. De kommer att lära sig begrepp och ord som används till vardags på företaget och få lättare att förstå information i olika sammanhang. Mångfalden blir en positiv tillgång som innebär att företaget och individen stärks i form av ökat samarbete och förtroende.

Kursinnehåll

  • Inplaceringstest
  • Företagsspecifik svenska (yrkessvenska)
  • Individanpassad undervisning efter deltagarnas kunskapsnivå
  • Samhällsinformation
  • Slutprov

Upplägg

Utbildningen består av yrkesrelaterad svenska där vi sätter fokus på att förstå sociala koder och facktermer som förekommer på aktuellt företag. Tillsammans diskuterar vi gärna upplägg och innehåll för att skapa en skräddarsydd lösning med utgångspunkt från era behov. Vi erbjuder utbildare med yrkeskompetens och erfarenhet från arbetslivet.

Förslag på upplägg:

Tillfällen: Vi rekommenderar att utbildningen omfattar 3 månader med två tillfällen varje vecka,
Tid: 3 h/gång.
Antal: En gruppstorlek på  6-8 personer per utbildning är lagom i syfte att nå bästa resultat.

Utbildningsintyg

Deltagaren får ett intyg efter genomförd utbildning.

Plats

På respektive företag.

Relaterade utbildningar - handledarutbildning

På Nässjöakademin erbjuder vi en utbildning som ger verktyg för att få människor att må bra och trivas på jobbet, att jobba mer effektivt för att hantera och förstå olika kulturer på arbetsplatsen samt bli rustad och stärkt inför förändringar på ett klokt sätt. Utbildningen är ett utmärkt komplement till yrkessvenska när företaget vill ta nästa steg för att skapa tillit, förtroende och bra gruppdynamik för enskilda arbetslag och/eller hela företaget.

Ett av syftena med utbildningen är att stärka både organisationens och individens förmåga att stötta sig själv och andra i förändringssituationer och att arbeta proaktivt med handledarskap för att ta emot nya personer i verksamheten.

Utbildningen ger bäst effekt om medarbetare i olika positioner eller hela team på företaget deltar och inte bara de med formellt handledarskapsuppdrag.

Läs mer om handledarutbildningen,
Kurs i handledar- och självledarskap.

Kontakt

Expandera Minimera

Kontakt för offert och information
Tommy Andersson
070-289 59 24
tommy.andersson@nassjo.se

Nässjöakademin
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö
nassjoakademin@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.