Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Norråsaskolan, 7-9

Norråsaskolan är skolan mitt i Nässjö och mitt i världen. Här går cirka 430 elever i årskurs 7-9, inklusive en internationell klass för nyanlända elever.

Skolan ligger mitt i centrala Nässjö, bara ett stenkast från Nässjö Kyrka och Hembygdsparken. Här tränar våra elever viktiga förmågor för framtiden - att arbeta och leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle.

Undervisningen på Norråsaskolan är uppbyggd runt tre arbetslag där personalen har olika kompetenser. Varje årskurs har omkring fem större klasser med två ansvariga pedagoger i varje klass. Vi varierar undervisningen från storklass till små flexibla grupper.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat. I Norråsaskolan får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att barnen ska ha en bra vardag. På Norråsaskolan har vi ett aktivt elevråd där alla klasser är representerade. Vi jobbar mycket med att eleverna ska känna sig involverade och delaktiga i vad som händer på skolan.

På Norråsaskolan arbetar vi med tvålärarsystem vilket innebär att klasserna är lite större, men det finns alltid två pedagoger knutna till varje klass.

Barnen har tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. Skoldagen börjar klockan 08.00 alla dagar förutom måndagar, då eleverna börjar klockan 08.45.

Läxläsning:
Måndagar klockan 08.00-08.45 och 15.00-16.00.
Tisdagar och torsdagar klockan 15.00-16.00.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom bland annat klassråd och elevråd. Varje år genomförs en trivselenkät som bland annat ger underlag för aktuella åtgärder i arbetet mot kränkningar och diskriminering. Varje år görs också trygghetsvandringar på skolan i syfte att öka tryggheten på skolan.

Norråsaskolan har ett föräldraråd där varje årskurs representeras. Föräldrarådet är ett forum för information, inflytande och samråd i övergripande och strategiska frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Till föräldrarådet är vårdnadshavare välkomna med synpunkter och idéer som kan förbättra och stärka skolans verksamhet.

Har ni frågor eller funderingar kring skolan så kan ni maila till följande adress så kommer det tas upp på nästkommande föräldraråd. Frad.norrasa@gmail.com

På Norråsaskolan arbetar vi under läsåret med ett utbildningsprogram som heter Mentorer i våldsprevention för årskurs 7-9. Programmet syftar till att stärka tryggheten för alla elever på skolan,
Mentorer i våldsprevention, MPV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under läsåret fortgår ombyggnationen av Norråsaskolan, vilken beräknas vara klar sommaren 2024.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Itslearning

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen itslearning och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, följa inlämningsuppgifter med mera. För att logga in väljer du Skolfederation och sedan BankID,
Logga in, Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Norråsaskolans elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, SYV, speciallärare och specialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Norråsaskolan har även ett resurscentrum där speciallärare och elevassistenter erbjuder elever extra anpassningar och särskilt stöd. Vid behov finns även tillgång till professioner som ingår i det centrala elevhälsoteamet.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Norråsaskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.