Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Sandsjöfors skola, F-6

Välkommen till Sandsjöfors skola. Det är en liten landsbygdsskola med cirka 100 elever i årskurs F-6.

Sandsjöfors har närhet till Nässjö och Eksjö. Skolan har nyligen renoverat idrottssal, matsal och ventilationssystem. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Sandsjöfors skola ska vara.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för både elever och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat.

I Sandsjöfors skola får eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att eleverna ska ha en bra vardag. I skolan finns elevråd där eleverna själva kan påverka beslut som gäller dem.

Eleverna har tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. Från årskurs 3-6 har eleverna även lektioner på Parkskolan, främst i praktiska och estetiska ämnen. Eleverna introduceras till Parkskolan och får möjlighet till att lära känna miljön i god tid inför starten på högstadiet. Skoldagen börjar klockan 08.00 alla dagar.

Extra studiestöd erbjuds på onsdag eftermiddag för årskurs 4-6.

Inflytande och delaktighet

Sandsjöfors skola har både elevråd och samråd för vårdnadshavare.

Under höstterminen 2023 påbörjas ett forskningssamarbete tillsammans med Uppsala universitet (IBIS-PBS) som handlar om att skapa en samsyn i positivt beteendestöd i skolan och på fritids.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritidshemmet fungerar som en bro mellan skola och fritid. Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra.

Fritidshemmen arbetar med många olika slags verksamheter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

Sandsjöfors skola har två olika fritidshem - Fredsduvan i Sandsjöfors och Vintergatan i Stensjön. Skolan och fritidshemmen utmärks av en god sammanhållning i personalgruppen med tätt samarbete.

Fritids har aktiviteter både inomhus och ute på skolgården. Vi går även på utflykter i närområdet för att skapa nya utmaningar och variation i undervisningen.

Fritidshemmen har öppet klockan 06.30-18.30.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Elevhälsoarbetet i Sandsjöfors skola leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Vid behov finns även tillgång till andra professioner som ingår i det centrala elevhälsoteamet i Nässjö kommun.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Sandsjöfors skola. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Skogsborgsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.