Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Malmbäcks skola, F-6

Välkommen till Malmbäcks skola, en skola med familjär stämning! Här går närmare 200 elever i årskurserna F-6.

Vår skola ligger centralt i Malmbäck och har nära till såväl naturområden som hembygdsparken. Skolan är byggd i ett plan med både klassrum och grupprum som möjliggör flexibel undervisning. Skolgården är varierad och används både under skoldagen och på fritids.

Malmbäcks skola är en trygg, trivsam och lärorik skola. Vi arbetar med tematiska perioder i vårt värdegrundsarbete, som en utgångspunkt för att skapa trygghet.

Lärandet i skolan

Skolan har en familjär stämning där de flesta känner varandra. Vi har ofta skolövergripande aktiviteter för att stärka gemenskapen. I undervisningen strävar vi efter att ge eleverna god kunskap om sina olika möjligheter i framtiden. Från årskurs 6 har eleverna till viss del lektioner på Parkskolan i Bodafors, i slöjd, musik och språkval. Eleverna introduceras till Parkskolan och får möjlighet till att lära känna miljön i god tid inför starten på högstadiet.

B-språk, slöjd och musik

Inflytande och delaktighet

Eleverna ges inflytande över sin skolsituation genom klassråd och elevråd, och undervisningen genomförs med utgångspunkt i demokratiska arbetsformer. Samverkan med vårdnadshavare sker kontinuerligt genom forum för samråd, där vi träffas två gånger per termin och diskuterar olika frågor.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritidshemmet fungerar som en bro mellan skola och fritid. Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra.

Vårt fritidshem är uppdelat i två avdelningar - Mullvaden och Gruvan. Fritidshemmet arbetar med att erbjuda en meningsfull fritid för våra elever, där elevernas intressen och nyfikenhet styr delar av undervisningen. Båda våra fritidsavdelningar utgår ifrån en veckoplanering med olika aktiviteter som erbjuds i mindre grupper.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Skolans elevhälsoarbete leds av rektor. I vårt lokala elevhälsoteam ingår skolsköterska, kurator, skolpsykolog, speciallärare och specialpedagog. Malmbäcks skola har ett kompetent elevhälsoteam som arbetar främst förebyggande och främjande. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan, och samarbetar kontinuerligt med övrig personal på skolan och fritidshemmet.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Malmbäcks skola. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Malmåkraköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.