Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Annebergs skola, F-6

Välkomna till Annebergs skola! Här går drygt 200 elever från förskoleklass till årskurs 6 och det finns även fritids.

Annebergs skola är centralt beläget i tätorten Anneberg, ett samhälle med drygt 800 invånare och goda bussförbindelser till både Nässjö och Eksjö. Skola och fritidshem ligger nära naturen, Pilabodammen och ortens lokala idrottsplats Granvalla. I nära anslutning till skolan finns även bibliotek och medborgarkontor samt förskola.

Annebergs skola består av en huvudbyggnad i ett plan som genomgick en omfattande renovering och tillbyggnad 2015. Det finns också en paviljong där förskoleklass och fritidshem har sin verksamhet och en byggnad i två plan med slöjdsalar, klassrum, fritidsverksamhet och samlingssal. Skolan har en fullstor idrottshall, en stor skolgård med fotbollsplaner, landbandy- och basketplan samt skogsmiljö som inbjuder till lek och aktivitet.

Lärandet i skolan

För att eleverna ska känna trygghet och trivsel är arbetet med goda relationer och delaktighet prioriterat. Vi eftersträvar en god skolmiljö som inbjuder till ett aktivt lärande där undervisningen motiverar barnen. Målet är att varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar och få uppleva att de lyckas i skolarbetet.

Inflytande och delaktighet

Eleverna ges möjlighet till inflytande i undervisningen och utbildning. Vid regelbundna klassråd och elevråd kan de lyfta viktiga frågor. Två gånger per termin genomförs även samråd med vårdnadshavare.

Under höstterminen 2023 genomgår Paviljongen, där förskoleklass och fritidshem bedriver sin verksamhet, en omfattande renovering. Verksamheten är därför tillfälligt flyttad till Tomtestugan, som ligger knappt 500 meter från skolan. Vi ser fram emot att flytta tillbaka in i nyrenoverade lokaler vårterminen 2024.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritidshemmets verksamhet erbjuder eleverna en meningsfull fritid med lek och aktivitet. Undervisningen på fritids har sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Verksamheten syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

På Annebergs skola finns fritidshemmet Trollhuset med två avdelningar. På Lilltrollet går elever i förskoleklass samt årskurs 1-2. På Stortrollet går elever i årskurs 3-6. Fritidshemmet ligger i direkt anslutning till skolan och har öppet klockan 06.30-18.30. På morgonen och sent på eftermiddagen slås de båda avdelningarna ihop.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Skolans lokala elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog under ledning av rektor. Elevhälsoteamet arbetar stödjande mot arbetslag, enskilda pedagoger, övrig personal, elever samt vårdnadshavare. Vid behov finns även tillgång professioner i kommunens centrala elevhälsa.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Annebergs skola. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Björklidens kök. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.