Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ängs skola, F-3

Välkommen till Ängs skola med närhet till skog och grönområden. Här går cirka 40 elever från förskoleklass till årskurs 3. Det finns också fritidshem.

Skolan har tillgång till tre klassrum, matsal och idrottshall. På skolgården finns fotbollsplan, klätterställningar, basketkorg och Kingrutor. Gården är inhägnad och ligger nära ängar och en hage där korna går under sommartid. I skolans lokaler ligger även en förskola med två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och 3-5 år.

På en liten skola blir det en familjär stämning där alla värnar om varandra. Tryggheten för barn och personal är stor.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för alla, både elever och personal. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper och som skapar bra relationer till eleverna samt har höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan.

På Ängs skola får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Alla elever har tillgång till digitala verktyg i undervisningen.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom klassråd som genomförs kontinuerligt. Varje termin genomförs även en trivselenkät för att säkra tryggheten på skolan samt utveckla lärmiljön för varje elevs fortsatta kunskapsinhämtning.

Ängs skola har även ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. Samrådet är ett forum där information och frågor omkring skolans arbetsmiljö och pedagogiska verksamhet tas upp. Föräldrarådet hjälper även till med aktiviteter som luciafirande.

På Ängs skola arbetar vi under läsåret med en metod som heter Bråka smartare, det syftar till att stärka tryggheten för alla elever på skolan,
Bråka Smartare, Medlingscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Personalen på fritidshemmet arbetar aktivt för att stimulera alla barns nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskap och rörelse är en viktig del av fritidshemmets vardag samt att respektera varandra som individer.

Fritidshemmet Lärkan ligger i skolans lokaler. Öppettiderna är klockan 06.30-17.00 måndag till torsdag. På fredagar stänger vi klockan 16.00. Fritidshemmet håller öppet längre vid behov.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..


Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Ängs skolas elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Vid behov finns även tillgång till professioner som ingår i det centrala elevhälsoteamet.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Ängs skola. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.