Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Fågeltornet vid Vässledasjön

Exempelbild

Vid de flacka områdena vid Vässledasjön hittar du ett populärt fågeltorn.

Sjön ligger i ett flackt område och omges till största delen av jordbruksmark. Blandskog förekommer i nordväst, sydost samt vid den mellersta delen av den östra stranden. Sankmark påträffas söder om sjön och vid utloppet.

Ett stort antal änder, storskrakar, sångsvan och gäss utnyttjar Vässledasjön som rastlokal. Utter förekommer i även i området.

För den som är fiskeintresserad finns gädda, löja, braxen, sarv, mört, lake, abborre och gös i sjön.

Mer information

Beläget 1 kilometer norr om Smålands Anneberg

Missa inte!

Två personer sitter i varsin solstol och metar vid strandkanten

Fiske Älmeshultasjön

I Älmeshultasjön kan du fiska abborre, brax, gädda, lake, mört, sarv, siklöja och sutare....

Gravfältet Bruadungen

Bruadungen är ett stort gravfält i Flisby socken i Nässjö som omfattar närmare fyrtio runda stenkret...

En allé och grusgång mot Knutstorps Herrgård. 

Knutstorps Herrgård

Vinmuseum och tidsresa i anrik herrgård. I Knutstorps herrgård har tiden stått stilla sen 1924....