Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bäckafalls naturreservat

Bäckafall är första naturreservatet i Nässjö kommun. Området är 67 hektar stort och ligger fyra kilometer sydväst om Nässjö.

Syftet med naturreservatet är att bevara en gammal granskog. I granskogen finns källstråk där det växer sumpskog. Det står också stora och resliga aspar i skogen, vilka är viktiga för bland annat lavar.

Ett av målen för skötseln av reservatet är att få tillbaka djur som betar i skogen. En betad skog blir ljus och luftig och är till nytta för många arter. Ett annat mål är att anlägga en strövstig genom reservatet för att göra området till ett intressant utflyktsmål, bland annat för Nässjöborna.

Bäckafall är Nässjö kommuns första naturreservat men sedan tidigare finns naturvårdsområdet Knutstorp.

Missa inte!

Torsa Stenar

En imponerande och sägenomspunnen fornlämning från järnåldern, som sägs vaktas av en drake....

Huluberget

Huluberget är med sina 364 meter över havet Götalands näst högsta punkt. På toppen finns ett ståtlig...

Almesåkra hembygdsgård och sockenstuga

Hembygdsgården ligger på vägen mellan Almesåkra och Holma. Almesåkra socken i Nässjö kommun har gaml...