Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Alarps ängar

Alarp på 43 hektar är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark, björkhage och äng i form av hackslåtter med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe, fältgentiana och smörbollar.

Alarp är ett riksintresse för naturvård. Alarp ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet och i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.

Missa inte!

Forserums Bygde- och Industrimuseum

Museet ligger i den vackra hembygdsparken och är en del av hembygdsföreningen. Sommarcaféet är öppet...

Forserums hembygdsgård

Hembygdsparken ligger öster om Forserum utmed gamla Riksväg 31. Hembygdsföreningen bildades 1935....

En röd lada med skylten "Lantbruksmuseum" på fasaden.

Lantbruksmuseet Barkeryd

Här kan du följa lantbruksteknikens framväxt genom århundradena....