Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan

Med start i mars 2022 ska grundskolan Nyhemsskolan genomgå en omfattande ombyggnation, i elva olika etapper, fram till augusti 2024.

Korta fakta:

  • Typ av projekt: Om- och tillbyggnad
  • Byggstart: Mars 2022
  • Beräknat färdigställande: Vissa delar augusti 2024 och slutligt hösten 2024
  • Investering: ca 71 miljoner kronor
  • Entreprenör: Eriksson & Lönn Bygg AB
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Lokalisering: Nyhemsskolan är belägen på fastigheten Rosenlund 16, Nässjö.

Projektet:

Det finns genom ”F-6 utredningen” ett utrett behov kring ytterligare utbildningsplatser för 200 elever i Nässjö tätort. Enligt nu föreslagen investeringsbudget skall dessa elever beredas plats på Nyhemsskolan.

Idag går ca 300 elever på skolan. Projektet syftar därför till att både utöka antalet elevplatser och skapa en bra funktion för hela verksamheten.

Dagsläget oktober 2023

  • 16 oktober genomfördes slutbesiktning på Nyhemsskolan etapp 1. Första delen har varit en tillbyggnad med kök/matsal i bottenplan och undervisningslokaler i 2 plan.
  • I projektet med Nyhemsskolan kvarstår etapp 2 som bland annat omfattar renovering/ombyggnad i några befintliga delar och en tillbyggnad för idrottsinriktad verksamhet.

Bildspel

Utöver dagslägesbilder från oktober visas bland annat arkitektritningar över ursprungligt skick, tillbyggnadsplan, fasadförslag samt drönarvyer över skolbyggnaden under pågående arbete.

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Erik Westerlund
erik.westerlund@nassjo.se