Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Handskerydsskolan, nybyggnation och ombyggnad

Det blir till stora delar en ny skola i Handskeryd. Entreprenaden är ute på upphandling och sista dag för anbud är 21 maj 2024.

Projektet

Projektet avser en till stora delar helt ny skola genom om- och nybyggnad av låg- och mellanstadieskola för årskurs F-6, Handskerydsskolan. Det blir också en nybyggnad av sporthall, Handskerydshallen, i Nässjö.

De nya delarna kommer i sina två våningsplan att innehålla undervisningslokaler, mottagningskök och matsal såväl som administrations- och personalutrymmen. Sporthallen utförs med en läktare på andra planet. Det som behålls är befintligt skyddsrum och en senare uppförd skolbyggnad (benämnd hus 3), resten rivs i sin helhet. Skolbyggnaden, hus 3, byggs om för att innehålla musik, bild och fritidslokaler. Delar av Södra Skogsvägen kommer att byggas om och får en ny angöring för hämta/lämna och skolskjutsficka.

Skolan är planerad för 350 elevplatser men med en oinredd del, som ska kunna kompletteras med klassrum, grupprum, kapprum, arbetsplatser m.m. så att skolan, när fullt utbyggd, inrymmer totalt 525 elevplatser.

Genomförande

Entreprenaden upphandlas, med hänsyn till omvärldsläget och den lite längre entreprenadtiden, med indexreglering.

Skolverksamhet kommer att pågå i delar av de befintliga byggnaderna, i angränsande modulbyggnaderna, i befintliga sporthallen och på omgivande skolgård under entreprenadtiden. Vilket ställer krav på särskild samordning.

Entreprenaden utgörs av 5 huvuddelar med totalt 5 rivningsetapper, 7 byggetapper och 8 marketapper.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Om- och nybyggnad
  • Planerad byggstart: Oktober 2024
  • Beräknat färdigställande: Juni 2029
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Entreprenör: Under upphandling
  • Lokalisering: Södra Skogsvägen 15
  • Fastighetsbeteckning är Zodiaken 2

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Erik Westerlund
erik.westerlund@nassjo.se