Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Uppdatering angående ombyggnad av Motionsgården och nybyggnad av servicebyggnad, Lövhult

I september 2023 påbörjades arbetet med en ny servicebyggnad till Lövhults camping och ombyggnad av Motionsgården. I december gick totalentreprenören i konkurs vilket gjort att arbetena stått stilla under början av 2024.

En annan entreprenör har upphandlats och är nu i gång och färdigställer servicebyggnaden. Ombyggnad av Motionsgården kommer att utföras i en separat entreprenad som är under upphandling

Korta fakta:

Servicebyggnad

  • Typ av projekt: Nybyggnad
  • Byggstart: september 2023
  • Beräknat färdigställande: sommaren 2024
  • Entreprenör: Brantås bygg

Motionsgården

  • Typ av projekt: Ombyggnad och renovering
  • Byggstart: Oktober 2024
  • Beräknat färdigställande: vår 2025

Projektet:

Motionsgården är en anläggning som innehåller reception till Lövhults camping, utrymmen för omklädning, dusch och bastu, för de som nyttjar Lövhults friluftsanläggning samt personalutrymmen för verksamheten. Hopbyggt med huvudbyggnaden finns idag campingens servicebyggnad med toalett och diskrum.

Motionsgården står inför ett renoveringsbehov samtidigt som man vill effektivisera nyttjandet av anläggningen. Motionsgården ska byggas om, underhållsarbeten avseende bland annat ventilation, värme, fasad, ytskikt och tak ska utföras. I projektet ingår att bygga en ny, fristående, servicebyggnad för campinggäster.

Bildspel

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Erik Westerlund
erik.westerlund@nassjo.se