Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Sörängens verksamhetsområde

Ett nytt attraktivt verksamhetsområde med bra exponeringsläge vid riksvägen.

Korta fakta

  • Typ av projekt: Exploateringsområde för verksamheter, detaljhandel, kontor och drivmedelsförsäljning
  • Bebyggelse: Försäljningslokaler, kontorslokaler mm.
  • Områdets storlek: Första etappen ca. 15 ha
  • Försäljning: Fastigheter finns till försäljning från 2018
  • Byggstart: Område och gata färdigställs 2018

Lokalisering: Området är beläget i östra Nässjö längs riksvägen, vid utfarten mot Eksjö med avfart i ”Sörängsrondellen”

Området

Det nya verksamhetsområdet erbjuder mark i bra exponeringslägen längs riksvägen. Tillgängligheten är god både från centrum och från Eksjö och Jönköping.

Lokalisering

Se Nässjökartan nedan.

Markåtkomst

Mark finns till försäljning via Nässjö kommun. Generellt är all detaljplanelagd mark till salu. Initialt marknadsförs ca 50% av området vilket framgår av ett preliminärt tomtförslag.  Preliminärt tomtförslag Pdf, 172.1 kB.

Detaljplan för området

En lagakraftvunnen detaljplan är framtagen för området,
Detaljplaner.

Föreslagna verksamheter i området

Användningen av området är bred och det kan innehålla olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det kan vara lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster är lämpliga.

Handel med varor som produceras inom området är möjligt. Det handlar då framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i den tänkta användningen.

Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik är också möjliga.

Kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering som inte medför störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad
utsträckning. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de personalutrymmen som behövs.

Exempel på tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering som ingår i användningen är sådan verksamhet som inte är beroende av omfattande besöksverksamhet, det vill säga att tjänster i största möjliga
mån utförs utan kundens närvaro. Det kan till exempel handla om advokatbyrå, fastighetsförmedling eller arkitektkontor.

Försäljning av drivmedel, där drivmedelsförsäljningen ska vara huvudinvändningen men service och handel i mindre omfattning som kompletterar användningen är också lämpligt. Det kan till exempel handla om
biltvätt eller försäljning av verktyg och dagligvaror. 

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjörer
Jan Petersén
0380-51 82 13
jan.petersen@nassjo.se