Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Grimstorps framtid

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Hej!
Bor i Grimstorp sen ett år tillbaka och har bara varit med om neddragningar sen jag flyttade hit. Först förskola/fritids och nu kollektivtrafiken. Min fråga är således vad ni som politiker gör och kommer göra för att vi ska ha någon form av service kvar i framtiden. Hus säljs här,ett flertal senaste tiden till barnfamiljer. Ett generationsskifte verkar vara på gång.Finns det några planer på att öppna upp förskola/fritids i framtiden om barnantalet stiger och i så fall vem har koll på hur många barn som föds/flyttar in . Som det är nu med indragna bussförbindelser är det omöjligt att kunna ha sitt barn på förskola/fritids i bodafors och jobba i Nässjö om man dessutom behöver åka kollektivt.
Kommer ni ha några representanter med på mötet med jlt den 26e augusti?
Känns som Grimstorp blivit ett samhälle som hamnat lite i kläm på alla håll..

Signatur: Grimstorpsbo

Svar från Moderaterna

Hej Grimstorpsbo!
Precis som vi moderater har formulerat i tidigare svar så är frågan om kollektivtrafik en Region fråga. Mitt ansvar att informera moderata kollegor i Regionen över neddragningar har jag följt upp. Regionala styrdokument beskriver att där tåg finns där ska tåg prioriteras. Att detta ska ske med påföljd att bussturer, där tågkommunikationer är obefintliga, ställer jag mig frågande inför. Barnantalet i Grimstorp följer jag noga. Utmaningen att ha barn på förskola i Bodafors samtidigt som man arbetar i Nässjö och använda kollektivtrafiken inser jag är stor, förmodligen precis som du skriver omöjlig. Ja vi kommer att ha representant/er med ifrån moderaterna på mötet den 26:e augusti.
Välkommen till mötet den 26;e augusti notera att man ska anmäla sig till en av kollektivstrategerna på Regionen för det finns en gräns på 50 personer som kan delta på mötet pgav Covid.

Besvarad 14 augusti 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från SAFE

Hej.
Att Nässjö kommuns samtliga kransorter ska ha tillgång till förskola och fritids är en viktig princip att hålla fast vid för att hela kommunen ska leva. SAFE anser därför att det var fel att lägga ner förskolan och fritids i Grimstorp. Vi kommer att fortsätta driva frågan politiskt att förskola/fritids ska finnas i Grimstorp. Våren 2019 tog den politiska majoriteten bort investeringen på 4,8 miljoner till nya förskole- och fritidslokaler. Det har dessutom beslutats att riva nuvarande lokaler. SAFE anser att investeringen i nya lokaler (och anslutning till befintlig bergvärmeanläggning) i Grimstorp ska fullföljas. Det skulle innebära bättre pedagogisk miljö, lägre kostnader för städ/drift/underhåll, anslutning av befintlig bergvärmeanläggning, minskad energiförbrukning och lättare att motivera fler barnfamiljer i omgivningen att välja placering på Grimstorps förskola/fritids. Pedagogiskt ändamålsenliga lokaler skulle sannolikt innebära att det är lättare i framtiden att rekrytera personal till Grimstorps förskola och fritids. Eftersom det numera är Bodafors som är upptagningsområde för skol- och fritidsbarnen i Grimstorp är det naturligt att barnfamiljer i Grimstorp väljer Bodafors för barn i förskoleåldern. Flertalet av föräldrarna i Grimstorps barnfamiljer har sin arbetsplats någon annan stans än Bodafors. Det innebär bl.a. tidigare morgnar/senare eftermiddagar för barnen, ökad miljöbelastning genom fler mil i bil samt svårare att få vardagen att fungera för barnfamiljer.
Jag kommer att delta vid mötet den 26 augusti med länstrafiken, om jag får plats. SAFE anser att det för stråket Nässjö/Grimstorp/Bodafors ska finnas tillgång till kollektivtrafik vardagar och helger för arbets- och fritidsresor.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 15 augusti 2020 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Grimstorpsbo!
För att besvara dina frågor var det nödvändigt att höra med partiets lokalpolitiker.
Grimstorps förskola har vi varit emot att lägga ned och vi har röstat emot nedläggning och rivningsbeslut av Grimstorps förskola. Vi vill ha en levande landsbygd och det ska vara attraktivt att bosätta sig på alla orter i kommunen. Vi är helt på landsbygdens sida.
Har själv haft barn i barnomsorg i Norrboda Nässjö, jobbat i Eksjö och bott syd om Stensjön. Det är ohållbart i längden, även med egen bil.

Vad gäller kollektivtrafiken hänvisar jag till alla föregående svar på liknande frågor. Det är även bra att Ni i Grimstorp/Bodafors tagit initiativ till namninsamling. Vi har själv representanter i partiet bosatta i Bodafors och med egna erfarenheter av kollektivtrafiken.

Våra representanter har enligt svar jag har fått inte inbjudits till mötet du nämner.

Besvarad 21 augusti 2020 av Torp


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.